Εσπεριδοειδή: Αυξημένος κίνδυνος στα εσπεριδοειδή από τη μύγα της Μεσογείου

Αύξηση των συλλήψεων της μύγας της Μεσογείου σημειώνεται στο δίκτυο παγίδευσης, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικο...


Αύξηση των συλλήψεων της μύγας της Μεσογείου σημειώνεται στο δίκτυο παγίδευσης, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου. Η μύγα προσβάλλει τους καρπούς όταν είναι ώριμοι ή σχεδόν ώριμοι.

Στις πρώιμες ποικιλίες πορτοκαλιών και μανταρινιών, η ωρίμανση αρχίζει με το ξεθώριασμα του πράσινου χρώματος (αποπρασινισμός). Οι προσβεβλημένοι καρποί διακρίνονται, καθώς κιτρινίζουν πρόωρα και πέφτουν. Η καταπολέμηση της μύγας έχει προληπτικό χαρακτήρα και στοχεύει στη μείωση του πληθυσμού πριν από την ωοτοκία.

Μέτρα αντιμετώπισηςΕίναι κατάλληλη περίοδος για την έναρξη καταπολέμησης με τη μέθοδο της μαζικής παγίδευσης. Η εφαρμογή ετοιμόχρηστων παγίδων «προσέλκυσης – θανάτωσης» ή «προσέλκυσης – παγίδευσης» έχει δράση εκλεκτική χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον και τους καταναλωτές, ενώ προτείνεται και για βιολογικές καλλιέργειες. Η μέθοδος είναι περισσότερο αποτελεσματική όταν η ανάρτηση των παγίδων γίνεται πριν από την πλήρη ωρίμανση των καρπών και έχει ευρεία εφαρμογή στην περιοχή.


Όταν δεν εφαρμόζεται εκτεταμένα ή ομαδικά, θα πρέπει να ενισχύεται η περίμετρος του αγρού με επιπλέον παγίδες. Η άριστη πυκνότητα και οι οδηγίες ανάρτησης αναγράφονται στη συσκευασία από τον κατασκευαστή.

Όσον αφορά τους προσβεβλημένους καρπούς εσπεριδοειδών ή άλλων καρποφόρων δέντρων ξενιστών της μύγας που βρίσκονται στον αγρό, αυτοί θα πρέπει να συλλέγονται και να παραχώνονται ή να απομακρύνονται και να καταστρέφονται, ενώ οι ψεκασμοί κάλυψης να γίνονται σε ώριμους καρπούς ανάλογα με την ένταση της προσβολής.


Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εφαρμογή μέχρι τη συγκομιδή πρέπει να τηρείται αυστηρά για να μην υπάρχουν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών στους καρπούς.
Συλλήψεις στο δίκτυο παγίδων σε Πέλλα και Ημαθία


Ροδακινιά, αχλαδιά, δαμασκηνιά, μηλιά και άλλες καλλιέργειες προσβάλλονται από τη μύγα της Mεσογείου, συλλήψεις της οποίας παρατηρήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στις περιοχές Πέλλα και Ημαθία στο δίκτυο παγίδων της υπηρεσίας του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.
Τρόποι αντιμετώπισης

Υπάρχουν τρεις τρόποι αντιμετώπισης του εντόμου, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο:

✱ Μαζική παγίδευση: Βασίζεται σε έτοιμο δόλωμα, με τη μορφή παγίδων, προσέλκυσης και θανάτωσης των ακμαίων του εντόμου. Η ανάρτηση των παγίδων γίνεται νωρίς με χαμηλό πληθυσμό των εντόμων και πριν από την ωρίμανση των καρπών.

✱ Δολωματικοί ψεκασμοί: Πραγματοποιούνται με τη χρήση εγκεκριμένου σκευάσματος (κατάλληλο για κάθε καλλιέργεια) και την προσθήκη ελκυστικής ουσίας (υδρολυµένη πρωτεΐνη) σε αναλογία 2%.

Η εφαρμογή συνιστάται να γίνεται σε κάθε δεύτερο ή τρίτο δένδρο του οπωρώνα, ενώ τα δένδρα της περιμέτρου ψεκάζονται όλα. Επισημαίνεται ότι οι δολωµατικοί ψεκασµοί είναι αποτελεσματικοί, όταν η εφαρμογή τους είναι καθολική σε µία περιοχή, δηλαδή όταν εφαρμόζονται από το σύνολο των καλλιεργητών.

✱ Ψεκασμοί καλύψεως: Συνίσταται σε ψεκασμό όλου του φυλλώματος των δένδρων με τη χρήση εγκεκριμένου σκευάσματος (κατάλληλο για κάθε καλλιέργεια), οι οποίοι πρέπει να επαναλαμβάνονται ανάλογα µε τη διάρκεια δράσης του σκευάσματος.

Οι προσβεβλημένοι καρποί που παραμένουν πάνω στο δέντρο ή έχουν πέσει στο έδαφος θα πρέπει να συλλέγονται και να καταστρέφονται.


Σχόλια