Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:Σταδιακή κατάργηση της χρήσης των ζώων στην έρευνα

Σχέδιο δράσης σε επίπεδο ΕΕ με φιλόδοξους και εφικτούς στόχους καθώς και χρονοδιαγράμματα για τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης των ζώων στην...


Σχέδιο δράσης σε επίπεδο ΕΕ με φιλόδοξους και εφικτούς στόχους καθώς και χρονοδιαγράμματα για τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης των ζώων στην έρευνα ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Συγκεκριμένα οι ευρωβουλευτές απαιτούν να διατεθεί επαρκής μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για να εξασφαλιστεί η ταχεία ανάπτυξη, επικύρωση και εισαγωγή εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», σημειώνοντας πως οι επιστήμονες, οι ερευνητές και οι τεχνικοί πρέπει να εκπαιδευτούν στη χρήση προηγμένων μη ζωικών μοντέλων και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει παράλληλα ότι οι προηγούμενες δοκιμές σε ζώα συνέβαλαν στην έρευνα και την ιατρική πρόοδο, καθώς και σε ασφαλή εμβόλια, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων COVID-19. Κατανοεί επίσης ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου ακόμη απαιτούνται πειράματα σε ζώα για να αποκτηθούν επιστημονικές γνώσεις για ορισμένες ασθένειες λόγω της τρέχουσας μη διαθεσιμότητας μεθόδων που δεν είναι ζωικές.

Υπογραμμίζει ωστόσο ότι αυτά τα καθεστώτα δοκιμών πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο όταν βελτιστοποιούνται οι συνθήκες για την ελαχιστοποίηση του πόνου, της αγωνίας και της ταλαιπωρίας και την προστασία της ευημερίας των εν λόγω ζώων.

Το ψήφισμα σχετικά με τα σχέδια και τις δράσεις για την επιτάχυνση της μετάβασης στην καινοτομία χωρίς τη χρήση ζώων στην έρευνα, τις κανονιστικές δοκιμές και την εκπαίδευση εγκρίθηκε με 667 ψήφους υπέρ, 4 κατά.

Η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ προστατεύει την καλή διαβίωση των ζώων που εξακολουθούν να χρειάζονται για έρευνα. Ως τελικός στόχος, η νομοθεσία αποσκοπεί να σταματήσει τη χρήση των ζώων για επιστημονικούς σκοπούς, αντικαθιστώντας, μειώνοντας και βελτιώνοντας συνεχώς τη χρήση τους στην έρευνα, τις κανονιστικές δοκιμές και την εκπαίδευση.

Ωστόσο, σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής έως και 12 εκατομμύρια ζώα εκτράφηκαν και σκοτώθηκαν για σκοπούς δοκιμών σε ζώα το 2017 χωρίς να χρησιμοποιηθούν σε πραγματικά πειράματα.

Από το 1986, η ΕΕ έχει ειδική νομοθεσία σχετικά με τη χρήση ζώων για επιστημονικούς σκοπούς. Οι ισχύοντες κανόνες περιορίζουν τις δοκιμές σε ζώα για έρευνα και θέτουν ελάχιστες απαιτήσεις για τη φιλοξενία και τη φροντίδα των ζώων. Οι δοκιμές σε ζώα για τελικά καλλυντικά προϊόντα απαγορεύονται στην ΕΕ από το 2004 και για συστατικά καλλυντικών από το 2009.

Ανταπόκριση Στρασβούργο Κώστας Δαβάνης

 

πηγή: ertnews.gr

Σχόλια