Απάντηση του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον πρόεδρο του ΑΚΚΕΛ για την διασπάθιση των βοσκοτόπων απο μη κτηνοτρόφους

Το ΑΚΚΕΛ δεν ικανοποιείται από την απάντηση της επιτροπής αναφορών και ήδη έχει υποβάλει αίτηση περαιτέρω διερεύνησης από τη νομική επιτροπή...

Το ΑΚΚΕΛ δεν ικανοποιείται από την απάντηση της επιτροπής αναφορών και ήδη έχει υποβάλει αίτηση περαιτέρω διερεύνησης από τη νομική επιτροπή του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως έχει νόμιμο δικαίωμα.

Οι καταγγελίες του ΑΚΚΕΛ ενεργοποίησαν την Κομισιόν για την κακοδιαχείριση Ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, βοσκοτόπων, ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ

Ο διαρκής αγώνας του ΑΚΚΕΛ με καταγγελίες στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου, στην Κομισιόν κλπ για τις «λαδιές» της κυβέρνησης Μητσοτάκη-Σημίτη με κακοδιαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων, για την σκανδαλώδη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ανήθικα «ιστορικά δικαιώματα» κλπ κλπ κλπ, φέρνει αποτελέσματα και πρόσφατα άρχισαν να έρχονται πολλά μαζεμένα!

Το ΑΚΚΕΛ αρχικά ενημερώθηκε ότι η Αναφορά αριθ. 1532/2020 του Προέδρου του ΑΚΚΕΛ (παρατίθεται στο τέλος), για κακή διαχείριση ευρωπαϊκών επιδοτήσεων σε Έλληνες αγρότες είχε γίνει αποδεκτή. Το ΑΚΚΕΛ ανέφερε ότι οι πρόσφατες πληρωμές μειώθηκαν αδικαιολόγητα όσον αφορά τη βασική ενίσχυση και το «πρασίνισμα» της ΚΑΠ και ότι τα δικαιώματα σε βοσκοτόπια παραχωρήθηκαν παράνομα σε μη αγρότες (που δεν κατέχουν ζώα), γεγονός που εμπόδισε την αποζημίωση των κτηνοτρόφων.

Η Κομισιόν απάντησε όπως τής είχε ζητηθεί, απάντησε ικανοποιητικά μεν αλλά άφησε κενά, συμπερασματικά ως: «Η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι η ΚΑΠ εφαρμόζεται σε κοινή διαχείριση με τα κράτη μέλη. Οι κανόνες που διέπουν τις άμεσες πληρωμές καθορίζονται σε επίπεδο Ε.Ε., αλλά η εφαρμογή των κανόνων διαχειρίζεται άμεσα κάθε κράτος μέλος. Στο πλαίσιο αυτό, εναπόκειται στα κράτη μέλη, εν προκειμένω στην Ελλάδα, να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν τη σωστή και έγκαιρη χορήγηση των επιδοτήσεων, καθώς και την πρόληψη και την αντιμετώπιση των παρατυπιών.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής διενεργούν ελέγχους για να επαληθεύσουν εάν τα συστήματα που έχουν θεσπιστεί από τα κράτη μέλη επιτρέπουν την πληρωμή με νόμιμο και τακτικό τρόπο και σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Επιπλέον, εάν οι ενδιαφερόμενοι αγρότες θεωρήσουν ότι υπάρχει παράβαση του δικαίου της ΕΕ, μπορούν να υποβάλουν την καταγγελία τους στην Επιτροπή, η οποία θα εξετάσει περαιτέρω εάν υπάρχει ανάγκη κίνησης επίσημης διαδικασίας παράβασης». Δηλαδή, η κυβέρνηση στην Ελλάδα έχει την ευθύνη εφαρμογής των κανόνων πληρωμής επιδοτήσεων κλπ όπως καθορίστηκαν σε επίπεδο Ε.Ε. Οι αγρότες υποβάλλουν καταγγελία στην Ε.Ε. αν η κυβέρνηση στην Ελλάδα παραβιάσει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό όμως αφήνει ελεύθερη για αρκετό καιρό την «παραδοσιακή» και καλά ριζωμένη κυβερνητική αυθαιρεσία, «να κάνει παιχνίδι» στην πλάτη των αγροτών, μέχρις ότου δικαιωθούν, αν κάνουν καταγγελία βέβαια. Το ΑΚΚΕΛ θα συνεχίσει την διαδικασία της προαναφερθείσας Αναφοράς εντός της Ε.Ε.

Το δεύτερο στοιχείο για το οποίο ενημερώθηκε το ΑΚΚΕΛ σχετικά με παρέμβαση της Ε.Ε. προς την κυβέρνηση λόγω και των καταγγελιών μας, ήταν η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ για «Σχέδιο εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για να μπει τέλος σε αδικίες και ανισότητες». Μεταξύ άλλων ο κ. Υπουργός λέει ότι θα στηρίξει τους πραγματικούς αγρότες (αυτό που το ΑΚΚΕΛ πιέζει για χρόνια), μιλάει για εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για κατάργηση του σκανδάλου των ιστορικών δικαιωμάτων (να το δούμε αν γίνει) και για άλλα που αναμένουμε να τα δούμε, αν τα δούμε ποτέ.

Το ΑΚΚΕΛ όμως είναι ικανοποιημένο διότι αποδεικνύεται ότι ο σταθερός και ασυμβίβαστος αγώνας του, έχει αποτελέσματα ακόμη και απέναντι κυβερνήσεων αναισθησίας και απύθμενης εχθρότητας κατά των αγροτών.


Ολόκληρη η απάντηση της επιτροπής αναφορών του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταφρασμένη στα Ελληνικά :


Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο
2019-2024
Επιτροπή Αναφορών
6.7.2021


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ


Θέμα: Αναφορά αριθ. 1532/2020 του Ευάγγελου Τσιομπανίδη (Έλληνας), εξ ονόματος του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόμματος της Ελλάδας (ΑΚΚΕΛ), για κακή διαχείριση ευρωπαϊκών επιδοτήσεων σε Έλληνες αγρότες


1. Περίληψη της αναφοράς
Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ γεωργικές επιδοτήσεις σε Έλληνες συντάκτες κακοδιαχειρίζονται από το Υπουργείο Γεωργίας. Ισχυρίζεται ότι οι πρόσφατες πληρωμές μειώθηκαν αδικαιολόγητα όσον αφορά τη βασική ενίσχυση και το πράσινο της ΚΓΠ. Ισχυρίζεται επίσης ότι τα δικαιώματα σε βοσκοτόπια παραχωρήθηκαν παράνομα σε μη αγρότες, γεγονός που εμπόδισε την αποζημίωση των κτηνοτρόφων. Αναφέρεται στην απόφαση του ΔΕΚ C-341/17 P.


2. Παραδεκτό
Κηρύχθηκε παραδεκτή στις 15 Απριλίου 2021. Ζητήθηκαν πληροφορίες από την Επιτροπή σύμφωνα με τον κανόνα
227 (6).


3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Ιουλίου 2021
«Ο αναφέρων εγείρει ανησυχίες σχετικά με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων στην Ελλάδα και τις μειώσεις των επιδοτήσεων. Αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις εθνικές αρχές, η μείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το 2020, οι αιτήσεις για χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης (PE) από το εθνικό απόθεμα ξεπέρασαν τα 76 MEUR και το Εθνικό Αποθεματικό ήταν 30 MEUR με αποτέλεσμα τη μείωση του η ονομαστική αξία του PE για όλους τους αγρότες και ότι υπήρχε ένα επιπλέον ποσό οικονομικής πειθαρχίας που επιβλήθηκε στα κράτη μέλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της κατάστασης του COVID-19. Ο αναφέρων επικαλείται την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 15ης Μαΐου 2019 στην υπόθεση C-341/17 P για να εξηγήσει την αύξηση της ζήτησης σε ΠΕ για βοσκοτόπια. Διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι δεν υπάρχει απαίτηση να έχουν στην κατοχή τους ζώα για να υποβάλουν αίτηση για κατανομές PE, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στους μη κτηνοτρόφους να επωφεληθούν από αυτό το δικαίωμα.


Όπως αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/20131, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το εθνικό τους αποθεματικό για να διαθέσουν PE κατά προτεραιότητα σε νέους αγρότες ή αγρότες που ξεκινούν τη γεωργική τους δραστηριότητα.


Ένας νέος αγρότης είναι επιλέξιμος για κατανομή στο πλαίσιο του εθνικού αποθεματικού εάν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013. Επιπλέον, το άρθρο 28 του κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/20142 της Επιτροπής περιέχει πρόσθετους όρους για δικαιώματα πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013. Το άρθρο 28 παράγραφος 4 ορίζει ότι τα κονδύλια από το εθνικό απόθεμα πρέπει να παρέχονται μόνο σε εκείνους τους αγρότες που ξεκινούν τη γεωργική τους δραστηριότητα το ημερολογιακό έτος 2013 ή οποιοδήποτε μεταγενέστερο έτος και υποβάλλουν αίτηση για τη βασική ενίσχυση το αργότερο 2 έτη μετά το ημερολογιακό έτος στην οποία ξεκινούν τη γεωργική τους δραστηριότητα. 

Ο αριθμός των ΠΕ που θα λάβει ένας γεωργός βασίζεται στον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων που κατέχει όταν υποβάλλει αίτηση για κατανομή ΠΕ. Σε περίπτωση που το ποσό του αποθεματικού είναι πολύ χαμηλό σε σύγκριση με τις αιτήσεις για νέους και νέους αγρότες, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν γραμμική μείωση της αξίας του PE στο πλαίσιο του βασικού καθεστώτος πληρωμών.


Η κατοχή ζώων δεν αποτελεί απαίτηση για τη λήψη ΠΕ βάσει του Συστήματος Βασικής Πληρωμής σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ.


Επιπλέον, το άρθρο 30 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 ορίζει ότι τα κράτη μέλη παρέχουν ή αυξάνουν την αξία των υφιστάμενων δικαιωμάτων ενίσχυσης όταν ένας γεωργός δικαιούται βάσει οριστικής δικαστικής απόφασης ή βάσει οριστικής διοικητικής πράξης της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους. Εάν το αποθεματικό δεν επαρκεί για την κάλυψη τέτοιων αναγκών, εφαρμόζεται γραμμική μείωση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης.


Το C-341/17 P, στο οποίο αναφέρεται ο αιτών, αφορούσε δημοσιονομικές διορθώσεις που εφάρμοσε η Επιτροπή το 2014 για το έτος διεκδίκησης 2008, σχετικά με τις δαπάνες που πραγματοποίησε η Ελληνική Δημοκρατία για ενισχύσεις που σχετίζονται με την περιοχή και μέτρα αγροτικής ανάπτυξης. 

Ο προσφεύγων παραπέμπει στην απόφαση για την παροχή ιστορικού το οποίο κατά την άποψή του εξηγεί την αυξημένη ζήτηση από τους αγρότες στην Ελλάδα για δικαιώματα πληρωμής γης που δηλώνεται ως μόνιμος βοσκότοπος. Αναφερόμενος στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 796/20043 της Επιτροπής που εφαρμόζεται στα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, το Δικαστήριο αναφέρθηκε στην έννοια της πραγματικής χρήσης μιας γεωργικής περιοχής, η οποία πρέπει να αποτελεί κριτήριο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό της επιλεξιμότητας γης που δηλώνεται ως μόνιμος βοσκότοπος. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2015, το κριτήριο αυτό περιλαμβάνεται στον ορισμό των μόνιμων βοσκοτόπων που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, ο οποίος παρέχει επίσης μια σαφή και περιεκτική περιγραφή των τύπων βλάστησης που μπορούν να παρόντες στη γη για να το χαρακτηρίσουν βοσκότοπο. Κατά τη χορήγηση άμεσων πληρωμών, η ελληνική διοίκηση θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα σωστά


1. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κανόνων για άμεσες πληρωμές στους αγρότες στο πλαίσιο σχεδίων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 του Συμβουλίου και Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, ΕΕ L 347,
20.12.2013, σελ. 608–670.


2. Κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων για τις άμεσες πληρωμές στους αγρότες στο πλαίσιο σχεδίων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και την τροποποίηση του παραρτήματος Χ του εν λόγω κανονισμού, ΕΕ L 181, 20.6.2014, σ. 1–47.


3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 796/2004 της Επιτροπής, της 21ης ​​Απριλίου 2004, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για συστήματα άμεσης στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και θέσπιση ορισμένων συστημάτων στήριξης για τους αγρότες, ΕΕ L 141, 30.4.2004, σ. 18–58. περιοχές που χαρακτηρίζονται ως βοσκότοποι σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και, κατά περίπτωση, τις σχετικές υποθέσεις του Δικαστηρίου.


Ο αναφέρων περιγράφει επίσης τη διαδικασία που θα ακολουθούσε ο Ελληνικός Οργανισμός Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) για να προχωρήσει σε πληρωμές σε αυτές τις περιοχές βοσκοτόπων. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι περιοχές αυτές προσδιορίζονται, δηλώνονται στη φορολογική δήλωση ως βοσκότοπος, ανήκουν ή νοικιάζονται και η αίτηση υποβάλλεται στη συνέχεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ με το σχετικό ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ιδιοκτησίας) για να λάβει την ενίσχυση. 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιεί το σταυρό έλεγχο με την εφορία και έχοντας διαπιστώσει ότι ταιριάζουν με το ΑΤΑΚ με τη φορολογική δήλωση, αποδέχεται την αίτηση και προχωρά στην πληρωμή. Η νομοθεσία της ΕΕ καθορίζει με σαφήνεια τις διατάξεις που πρέπει να τηρεί ένα κράτος μέλος όσον αφορά τη σωστή εφαρμογή των συστημάτων που σχετίζονται με την περιοχή και την κατανομή των πληρωμών. 

Οι πληρωμές που σχετίζονται με την περιοχή διαχειρίζονται και ελέγχονται βάσει του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), το οποίο καλύπτει μια ετήσια διαδικασία ξεκινώντας από την υποβολή της διαδικτυακής αίτησης ενίσχυσης των αγροτών για υποστήριξη εισοδήματος. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, πριν προχωρήσουμε σε πληρωμές, γίνονται διοικητικοί έλεγχοι όλων των αιτήσεων και έλεγχοι εντός αγροκτήματος ενός δείγματος αγροτών για να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη στήριξη του εισοδήματος.


Όσον αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία, το ημερολογιακό έτος 2020 ποσά άμεσων πληρωμών υπερβαίνουν τα EUR 2.000 έπρεπε να μειωθούν κατά 2,9%. Η οικονομική πειθαρχία εφαρμόζεται κάθε χρόνο για τη χρηματοδότηση του αποθεματικού αγροτικής κρίσης, το οποίο παρέχει υποστήριξη σε περίπτωση σοβαρών κρίσεων στον αγροτικό τομέα. Εάν τα χρήματα δεν χρησιμοποιηθούν, οι αγρότες θα λάβουν επιστροφή χρημάτων το επόμενο έτος. Επιπλέον, σε ορισμένα χρόνια απαιτείται επίσης οικονομική πειθαρχία για να διασφαλιστεί ότι τα ποσά που καταβάλλονται σε όλους τους Ευρωπαίους αγρότες δεν υπερβαίνουν τα ισχύοντα ετήσια ανώτατα όρια.


Δεν έχει εφαρμοστεί περαιτέρω οικονομική πειθαρχία σε σχέση με την πανδημία του COVID-19. συμπέρασμα


Έχοντας εξετάσει τα ζητήματα που έθεσε ο αναφέρων και βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή δεν διαθέτει επαρκείς πληροφορίες για να αξιολογήσει τυχόν παραβάσεις στη διαδικασία που εφαρμόζει ο Ελληνικός Οργανισμός Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) σχετικά με το νομικό πλαίσιο που ισχύει για την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ ). 

Η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι η ΚΓΠ εφαρμόζεται σε κοινή διαχείριση με τα κράτη μέλη. Οι κανόνες που διέπουν τις άμεσες πληρωμές καθορίζονται σε επίπεδο ΕΕ, αλλά η εφαρμογή των κανόνων διαχειρίζεται άμεσα κάθε κράτος μέλος. Στο πλαίσιο αυτό, εναπόκειται στα κράτη μέλη, εν προκειμένω στην Ελλάδα, να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν τη σωστή και έγκαιρη χορήγηση των επιδοτήσεων, καθώς και την πρόληψη και την αντιμετώπιση των παρατυπιών.


Οι υπηρεσίες της Επιτροπής διενεργούν ελέγχους για να επαληθεύσουν εάν τα συστήματα που έχουν θεσπιστεί από τα κράτη μέλη επιτρέπουν την πληρωμή με νόμιμο και τακτικό τρόπο και σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ.


Επιπλέον, εάν οι ενδιαφερόμενοι αγρότες θεωρήσουν ότι υπάρχει παράβαση του δικαίου της ΕΕ, μπορούν να υποβάλουν την καταγγελία τους στην Επιτροπή, η οποία θα εξετάσει περαιτέρω εάν υπάρχει ανάγκη κίνησης επίσημης διαδικασίας παράβασης ».

 

Σχόλια