Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφόρος Γεωργία & Επιχειρήσεις» εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα

Η προκύρηξη της Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Αειφόρος Γεωργία & Επιχειρήσεις» Πρόγραμμα Μεταπτ...


Η προκύρηξη της Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Αειφόρος Γεωργία & Επιχειρήσεις»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MSc in Sustainable Agriculture and Business που προσφέρεται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος , το οποίο γίνεται εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα, και προσφέρεται με εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. (+30) 2310 807526.

Συνημμένα αρχεία:

 πηγή:pepteg.gr

Σχόλια