Αγροτικό Ρεύμα - Ηλεκτροσόκ από την ΔΕΗ στους Αγρότες λόγω «ρήτρας αναπροσαρμογής» ....

  Αγρότης πήρε λογαριασμό από τη ΔΕΗ κατά 882 ευρώ «φουσκωμένο» λόγω της ρήτρας αναπροσαρμογής.... «Οι καινούργιοι λογαριασμοί της ΔΕΗ για...

 

Αγρότης πήρε λογαριασμό από τη ΔΕΗ κατά 882 ευρώ «φουσκωμένο» λόγω της ρήτρας αναπροσαρμογής....
«Οι καινούργιοι λογαριασμοί της ΔΕΗ για τους αγρότες. Η στήριξη της πολιτείας στον πρωτογενή τομέα παραγωγής.» Με το σχόλιο αυτό, αγρότης από τη Μεταμόρφωση Λακωνίας έστειλε στο Agro24 τον παραφουσκωμένο λογαριασμό του, που υποτίθεται ότι απολαμβάνει μειωμένο αγροτικό τιμολόγιο.

Η μεγάλη διαφορά έγκειται στην αντικατάσταση του τέλους για το διοξείδιο του άνθρακα από τη ρήτρα αναπροσαρμογής, η οποία υπολογίζεται με βάση την τιμή ρεύματος στην αγορά χονδρικής.

Μαζί με την έκπτωση επί του ρεύματος κατά 30%, που ισχύει από 5 Αυγούστου, ο συγκεκριμένος αγρότης κατέληξε με λογαριασμό αυξημένο κατά περίπου 882 ευρώ!Ένα μεγάλο μέρος της αύξησης, βέβαια, προήλθε από τη διπλάσια κατανάλωση που έκανε, αλλά η επιβάρυνση στον λογαριασμό του είναι δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με την αύξηση της κατανάλωσης. Συγκεκριμένα, αύξησε την κατανάλωσή του κατά 100% και είδε στον λογαριασμό του αύξηση κατά 200%!

Τι είναι η Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας;

H Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας είναι μηχανισμός αναπροσαρμογής των χρεώσεων προμήθειας και αντικατοπτρίζει τις διακυμάνσεις του κόστους προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο τρόπος εφαρμογής της Ρήτρας Αναπροσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας αποτυπώνεται στο εκάστοτε τιμολόγιο προμήθειας. Στον τύπο υπολογισμού για την Πίστωση/Χρέωση Αναπροσαρμογής όλες οι μεταβλητές είναι δημοσιευμένες και ευχερώς επαληθεύσιμες από τους πελάτες. Αναλυτικά παραδείγματα υπολογισμού μπορείτε να δείτε εδώ.

Από πότε ισχύει;

Η Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας θα τεθεί σε εφαρμογή από την 05.08.2021, δηλαδή 60 ημέρες μετά την ενημέρωση των πελατών με την ανάρτηση των ανανεωμένων τιμολογίων στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ. Η Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας εφαρμόζεται στις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας που θα πραγματοποιηθούν από τις 05.08.2021 και εφεξής.

Η όποια πίστωση ή χρέωση εμφανίζεται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς διακριτά. Για κάθε ημερολογιακό μήνα υπολογίζεται η αντίστοιχη Πίστωση/Χρέωση Αναπροσαρμογής που προκύπτει από τον τύπο υπολογισμού και πολλαπλασιάζεται με τις kWh κατανάλωσης του ημερολογιακού μήνα.

Αν ο εκκαθαριστικός λογαριασμός περιλαμβάνει καταναλώσεις περισσοτέρων μηνών, η κατανομή ανά μήνα θα γίνεται αναλογικά προς τις ημέρες.

Σε ποια τιμολόγια εφαρμόζεται;

Η Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας εφαρμόζεται στα Οικιακά τιμολόγια Γ1 και Γ1Ν (και δικαιούχοι ΚΟΤ), στα επαγγελματικά τιμολόγια Γ21, Γ22, Γ23, Ε21, Ε22, Ε23, στο τιμολόγιο Φωτισμού Οδών & Πλατειών ( ΦΟΠ) καθώς και στο Αγροτικό Τιμολόγιο Χαμηλής Τάσης.

 πηγή: agro24.gr

Σχόλια