Γεωπονικές Συμβουλές για ντομάτα, πεπόνια, φιστίκια

Xρήσιμες καλλιεργητικές συμβουλές προς τους παραγωγούς για μία σειρά αγροτικών προϊόντων που χρήζουν αυξημένης φροντίδας στην παρούσα φάση, ...


Xρήσιμες καλλιεργητικές συμβουλές προς τους παραγωγούς για μία σειρά αγροτικών προϊόντων που χρήζουν αυξημένης φροντίδας στην παρούσα φάση, παρέχει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.

Αναλυτικότερα στην υπαίθρια και βιομηχανική ντομάτα γίνεται αναφορά στα ακάρεα και στις προσβολές από το άκουλους με μεγάλους πληθυσμούς σε όλο τον κάμπο. Συνιστώνται ψεκασμοί με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Επίσης γίνεται αναφορά για παρουσία τετράνυχου, tuta absoluta (και στη τομάτα θερμοκηπίου) και ωιδίου, περονόσπορου.

Για τα υπαίθρια πεπόνια γίνεται αναφορά στην ασθένεια ωίδιο (κυρίως στις όψιμες καλλιέργειες), στον περονόσπορο που αυξήθηκε μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις, στον θρίπα που προκαλεί ζημιά στα φυτά με το να διαρρηγνύει τα κύτταρα της επιδερμίδας των φύλλων. Σε όλες τις περιπτώσεις συνιστάται ψεκασμός. Για την υπαίθρια κολοκύθια οι ασθένειες που πρέπει να αντιμετωπισθούν είναι κυρίως ο περονόσπορος και ο θρίπας.

Στη φιστικιά πρόβλημα υπάρχει με τη ψύλλα (Agonoscena pistaciae), καθώς το έντομο διαχειμάζει ως ενήλικο σε ρωγμές του φλοιού, κάτω από πεσμένα φύλλα και σε άλλες προφυλαγμένες θέσεις του δενδρώνα. 

Για τη μείωση του διαχειμάζοντος πληθυσμού, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις έντονων προσβολών, συνιστάται συλλογή και καταστροφή κάθε ξερού ή ημίξηρου οργάνου, ενσωμάτωση πεσμένων φύλλων, επάλειψη κορμού και βραχιόνων με βορδιγάλειο πάστα, ψεκασμός μετά τη συγκομιδή με ένα εγκεκριμένο για την καλλιέργεια ακμαιοκτόνο σε συνδυασμό με θερινό πολτό. Ανάλογες συμβουλές δίνονται για το ευρύτομο και τον σκολύτη.


πηγή:eleftheria.gr

Σχόλια