Τι αλλάζει στις εργασιακές σχέσεις – Ερωτήσεις & απαντήσεις από εργατολόγο

  Αλλάζει η καθημερινότητα χιλιάδων εργαζομένων, εργοδοτών και συνδικαλιστών με την σταδιακή ενεργοποίηση των διατάξεων που περιλαμβάνεται ...

 


Αλλάζει η καθημερινότητα χιλιάδων εργαζομένων, εργοδοτών και συνδικαλιστών με την σταδιακή ενεργοποίηση των διατάξεων που περιλαμβάνεται στον νέο νόμο για τα εργασιακά και θέτει σε εφαρμογή το «ευέλικτο» 8ωρο, ενώ παράλληλα αυξάνεται το όριο των υπερωριών στις 150 ώρες τον χρόνο.

Διευκρινίσεις για τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, στα ωράρια, στις υπερωρίες έδωσε το πρωί μιλώντας στην ΕΡΤ ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος. 

«Ελπίζω το νέο εργασιακό να δώσει την ώθηση που χρειάζεται η οικονομία» τόνισε κι αναφέρθηκε στην εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας για την εφαρμογή του νέου εργασιακού νόμου. Ο κ. Καρούζος επίσης απάντησε σε ερωτήσεις τηλεθεατών.

  • Πώς θα εφαρμοστεί η διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε σχέση με την τετραήμερη απασχόληση;

Εάν ένας εργαζόμενος θέλει να δουλεύει 4 ημέρες την εβδομάδα, μπορεί να υποβάλει σχετικό αίτημα στον εργοδότη, και εάν ο εργοδότης το αποδεχθεί και κάνει τη σχετική δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ, ο εργαζόμενος να δουλέψει 4 ημέρες από 10 ώρες την ημέρα.
  • Μπορεί να επιβληθεί η διευθέτηση του χρόνου εργασίας από τον εργοδότη;

Όχι δεν μπορεί να επιβληθεί. Είναι κάτι που μόνο ο εργαζόμενος το ζητάει και ο εργοδότης είτε το δέχεται είτε όχι.
  • Πότε θα χορηγείται το διάλλειμα και ποια είναι η διάρκειά του;

Το διάλειμμα χορηγείται μετά από 4 ώρες εργασίας (αντί για 6 που ίσχυε πριν) και έχει ανώτατο όριο τα 30 λεπτά την ημέρα. Με τον τρόπο αυτό όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο αφενός καθίστανται ευνοϊκότερες οι προϋποθέσεις για την χορήγηση του διαλείμματος στους εργαζόμενους και αφετέρου αποφεύγονται καταχρηστικές πρακτικές όπως η χορήγηση μεγάλης διάρκειας διαλείμματος (π.χ. 1 ώρα ημερησίως), με αντίστοιχη επιμήκυνση του χρόνου εργασίας με τις ίδιες απολαβές. Παράλληλα, αποσαφηνίζεται ότι ο χρόνος του διαλείμματος δεν αποτελεί χρόνο εργασίας.
  • Ποια είναι η αλλαγή στις επιτρεπόμενες ώρες υπερωριών;

Το όριο των επιτρεπόμενων υπερωριών αυξάνεται στις 150 ώρες το χρόνο και μέχρι 3 ώρες ημερησίως σε όλους τους κλάδους της οικονομίας ενώ παράλληλα ισχύει η διάταξη (άρθρο 6 του Π.Δ. 88/1999) σύμφωνα με την οποία ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά περίοδο το πολύ 4 μηνών, τις 48 ώρες κατά μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών και της υπερεργασίας. Οι υπερωρίες αμείβονται με το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%. Οι παράνομες υπερωρίες όμως αμείβονται με προσαύξηση 120%.
  • Ποια είναι η διαδικασία λήψης άδειας άνευ αποδοχών και ποια είναι η χρονική της διάρκεια;

Θεσμοθετείται για πρώτη φορά άδεια άνευ αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα ύστερα από αίτηση του εργαζόμενου, διάρκειας έως ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης ύστερα από συμφωνία.
  • Τι αλλάζει στην καταγγελία με προειδοποίηση;

Αν εργάζεστε σε μια εταιρεία με σύμβαση αορίστου χρόνου και σας προειδοποιήσει ο εργοδότης ότι απολύεστε, στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα μέχρι να φύγετε από την εταιρεία αυτή, μπορείτε να δουλεύετε αλλού, μπορείτε να μην προσέρχεστε στην εργασία, μπορείτε να φεύγετε, για να ψάξετε αλλού εργασία ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα παραμένει ο μισθός και η ασφάλισή σας
  • Σε ποιες περιπτώσεις απολύσεων μπορεί να διαταχθεί επαναπρόσληψη του εργαζόμενου;


Σε όλες τις άκυρες απολύσεις, ενώ διευρύνεται η λίστα των περιπτώσεων της άκυρης απόλυσης, η οποία οδηγεί σε επιστροφή του εργαζόμενου στην εργασία του και καταβολή των μισθών υπερημερίας για την περίοδο από την απόλυση μέχρι την επαναπασχόληση. Άκυρες είναι οι απολύσεις που οφείλονται σε δυσμενή διάκριση σε βάρος του εργαζομένου, σε ενάσκηση νόμιμων δικαιωμάτων του, ή όταν αντίκεινται σε ειδική διάταξη νόμου (π.χ. απολύσεις εγκύων, στρατευμένων, συνδικαλιστών, κ.α.)
Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, η προσθήκη της αντίδρασης σε ενάσκηση νομίμου δικαιώματος ως λόγου που καθιστά μια απόλυση άκυρη προσφέρει προστασία πιο διευρυμένη για τους εργαζομένους σε σχέση με τη δυνατότητα που είχαν να αναγνωρίζεται η ακυρότητα μιας απόλυσης βάσει του άρθρου 281 ΑΚ.


Ειδικότερα, η απόλυση που γίνεται ως αντίδραση σε ενάσκηση νομίμου δικαιώματος είναι σε κάθε περίπτωση άκυρη, χωρίς να απαιτείται να ελέγχεται εάν η καταγγελία τυχόν υπερέβη τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη.

Επιπλέον αντιστρέφεται το βάρος της απόδειξης στο δικαστήριο, δηλαδή εναπόκειται στον εργοδότη να αποδείξει ότι η απόλυση έγινε για κάποιον άλλο λόγο που επιτρέπεται. Προβλέπεται ότι μετά από αίτηση του εργαζόμενου ή του εργοδότη το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει επιπλέον (τριπλάσια) αποζημίωση στον εργαζόμενο, αντί της επαναπρόσληψης.

 πηγή: ertnews.gr

Σχόλια