Η αγροτική πολιτική στην ΕΕ -Περιβάλλον, χρηματοδότηση και στόχοι ο αγρότης σε χωράφι

Από τη στήριξη των αγροτών μέχρι την προστασία του περιβάλλοντος, η αγροτική πολιτική της ΕΕ καλύπτει ευρύ φάσμα τομέων. Τι είναι η Κοινή Αγ...


Από τη στήριξη των αγροτών μέχρι την προστασία του περιβάλλοντος, η αγροτική πολιτική της ΕΕ καλύπτει ευρύ φάσμα τομέων.


Τι είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική;

Η ΕΕ στηρίζει τη γεωργία μέσω της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Η Κοινή Γεωργική Πολιτική, η οποία θεσπίστηκε το 1962, έχει υποστεί μια σειρά μεταρρυθμίσεων που διασφαλίζουν μια πιο πράσινη και πιο δίκαιη αγροτική πολιτική.

Υπάρχουν περίπου 10 εκατομμύρια γεωργικές εκτάσεις στην ΕΕ και ο τομέας της γεωργίας και των τροφίμων παρέχουν σχεδόν 40 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ.
 

Πώς χρηματοδοτείται η ΚΑΠ;

Η ΚΑΠ χρηματοδοτείται μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ. 386,6 δισ. ευρώ θα διατεθούν στον γεωργικό τομέα την περίοδο 2021-2027. Το ποσό αυτό διαιρείται σε δύο μέρη:

    €291.1 δισ. για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), το οποίο παρέχει εισοδηματική στήριξη στους αγρότες.

    €95.5 δισ. για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το οποίο περιλαμβάνει χρηματοδότηση για τις γεωργικές περιοχές, την κλιματική δράση και τη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Σε τι κατάσταση βρίσκεται ο γεωργικός τομέας της ΕΕ;

Οι αγρότες και το γεωργικός τομέας δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα από τον κορωνοϊό και η ΕΕ θέσπισε ειδικά μέτρα για τη στήριξη της βιομηχανίας και των εισοδημάτων. Η μελλοντική μεταρρύθμιση της ΚΑΠ αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το 2023 λόγω καθυστερήσεων στη διαπραγμάτευση του προϋπολογισμού. Ήταν απαραίτητη η σύναψη διακρατικής συμφωνίας για την προστασία των εισοδημάτων των αγροτών και της διασφάλισης επισιτιστικής ασφάλειας.
Τα οφέλη της νέας γεωργικής πολιτικής για το περιβάλλον

Το 10% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ προέρχεται από τη γεωργία. Οι μεταρρυθμίσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε μια πιο πράσινη, δίκαιη και διάφανη ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική, είπαν οι ευρωβουλευτές, κατόπιν της επίτευξης συμφωνίας με το Συμβούλιο. Το Ευρωκοινοβούλιο θέλει να συνδέσει την ΚΑΠ με τη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, αυξάνοντας παράλληλα τη στήριξη προς τους νέους αγρότες και τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις. Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει επί της τελικής συμφωνίας το 2021 και θα τεθεί σε εφαρμογή στο 2023.

Η αγροτική πολιτική συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» η οποία στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση μέσων βιοπορισμού για τους αγρότες και υγιεινών τροφίμων για όλους.

Πηγή: iefimerida.gr

Σχόλια