Νέο πρότυπο ποιότητας & ελέγχου του ελαιολάδου στην Ισπανία

Αν η Ισπανία είχε ξεφύγει 10 έτη φωτός από τις υπόλοιπες ελαιοπαραγωγές χώρες, τώρα, με την εφαρμογή αυτού του προτύπου η απόσταση θα μεγαλώ...


Αν η Ισπανία είχε ξεφύγει 10 έτη φωτός από τις υπόλοιπες ελαιοπαραγωγές χώρες, τώρα, με την εφαρμογή αυτού του προτύπου η απόσταση θα μεγαλώσει στα 20 και περισσότερα έτη φωτός.Το ισπανικό υπουργικό συμβούλιο υιοθέτησε ένα νέο πρότυπο ελέγχου της ποιότητας και της ιχνηλασιμότητας του ελαιολάδου και του πυρηνέλαιου.

Ο στόχος είναι τριπλός:

α) Να αποκτήσει περισσότερη προστιθέμενη αξία, ειδικά το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

β) Να ικανοποιήσει την απαίτηση του καταναλωτικού κοινού για μεγαλύτερη διαφάνεια και

γ) Να ικανοποιήσει ένα ιστορικό αίτημα του ισπανικού ελαιοκομικού τομέα καθώς το προηγούμενο πρότυπο χρονολογείται από το 1983. Γι αυτό άλλωστε και η απόφαση για το νέο πρότυπο έχει συναντήσει την ένθερμη αποδοχή των διαφόρων επαγγελματικών φορέων και ιδίως των παραγωγών, συνεταιρισμών, αγροτοσυνδικαλιστών.

Πρώτη ανάλυση

Αν η Ισπανία είχε ξεφύγει 10 έτη φωτός από τις υπόλοιπες ελαιοπαραγωγές χώρες, τώρα, με την εφαρμογή αυτού του προτύπου η απόσταση θα μεγαλώσει στα 20 και περισσότερα έτη φωτός.
 
πηγή: olivenews.gr

Σχόλια