ΔΑΟΚ ΕΥΒΟΙΑΣ: Προτάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε ελαιόδεντρα από τις πυρκαγιές

Επισυνάπτουμε έγγραφο της ΔΑΟΚ Ευβοίας, του Τμήματος Φυτουγειονομικού & Ποιοτικού Ελέγχου του Γεωπόνου Τ.Ε. Τζελά Κωνσταντίνου, με Οδηγί...


Επισυνάπτουμε έγγραφο της ΔΑΟΚ Ευβοίας, του Τμήματος Φυτουγειονομικού & Ποιοτικού Ελέγχου του Γεωπόνου Τ.Ε. Τζελά Κωνσταντίνου, με Οδηγίες - Κατευθύνσεις για  την αποκατάσταση των ζημιών σε ελαιόδεντρα από τις πυρκαγιές και την αντιμετώπιση του κινδύνου διάβρωσης των εδαφών.

Σχόλια