Τι υποστηρίζει για τις επιδοτήσεις στη γεωργία Έκθεση του ΟΗΕ

   Η πλειοψηφία (87%) των 540 δισεκατομμυρίων δολαρίων στήριξης στους γεωργικούς παραγωγούς είναι είτε στρεβλωτική των τιμών είτε επιβλαβής...

  

Η πλειοψηφία (87%) των 540 δισεκατομμυρίων δολαρίων στήριξης στους γεωργικούς παραγωγούς είναι είτε στρεβλωτική των τιμών είτε επιβλαβής για τη φύση και την υγεία. Η επανατοποθέτηση αυτής της υποστήριξης μπορεί να βοηθήσει στον μετασχηματισμό συστημάτων τροφίμων και στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αυτό επισημαίνεται σε κοινή έκθεση των FAO-UNDP-UNEP, όπου καλούνται οι κυβερνήσεις να επανεξετάσουν τον τρόπο επιδότησης και στήριξης της γεωργίας.

Η έκθεση, που εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (UNDP) και το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), διαπιστώνει ότι το 87% της τρέχουσας στήριξης στους αγροτικούς παραγωγούς, περίπου 540 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, περιλαμβάνει μέτρα που είναι συχνά αναποτελεσματικά, άνισα, στρεβλώνουν τις τιμές των τροφίμων, βλάπτουν την υγεία των ανθρώπων και υποβαθμίζουν το περιβάλλον.

Με τη συνέχιση των σημερινών τάσεων, η στήριξη αυτή θα μπορούσε να φθάσει τα 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2030.

Συνεπώς, «υπάρχει σαφής ανάγκη ανάληψης δράσης σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο για τη σταδιακή κατάργηση της πιο στρεβλωτικής, περιβαλλοντικά και κοινωνικά επιβλαβούς στήριξης, όπως κίνητρα τιμών και σε συνδυασμό με επιδοτήσεις και ανακατεύθυνση προς επενδύσεις σε δημόσια αγαθά και υπηρεσίες για τη γεωργία (έρευνα και ανάπτυξη, υποδομές, αποσυνδεδεμένες φορολογικές επιδοτήσεις)», επισημαίνεται στην έκθεση.

Παρέχοντας στοιχεία σχετικά με τις πιθανές θετικές επιπτώσεις της εξάλειψης του λανθασμένου τρόπου στήριξης της γεωργίας, η έκθεση με τρόπο αναδεικνύει την ανάγκη ανακατεύθυνσης και ανασχεδιασμού της στήριξης (και όχι εξάλειψης αυτής). Τέλος, η έκθεση παρουσιάζει έξι βήματα που μπορούν να εξετάσουν οι κυβερνήσεις για να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές επαναχρησιμοποίησης γεωργικής υποστήριξης.

 πηγή:gargalianoionline.gr

Σχόλια