Πρόγραμμα για τα αρωματικά φυτά του Ολύμπου εγκρίθηκε από το «Πράσινο Ταμείο»

Πρόγραμμα για αρωματικά φυτά του Ολύμπου.  Εγκρίθηκε από το «Πράσινο Ταμείο» η υλοποίηση του έργου «Τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά Ολύμπου, ...


Πρόγραμμα για αρωματικά φυτά του Ολύμπου. Εγκρίθηκε από το «Πράσινο Ταμείο» η υλοποίηση του έργου «Τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά Ολύμπου, ως πρόκληση για διατήρηση της βιοποικιλότητας -Olympus+» και το εταιρικό σχήμα που θα το υλοποιήσει αποτελείται από το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» (Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ») ως συντονιστής και εταίρους τη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και τον ΧΟΠΣ Σπαρμού. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2021» στο πλαίσιο του μέτρου: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» στον άξονα: «Δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος». Θα είναι διάρκειας 18 μηνών, από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2023. 

Το έργο πρότεινε το Δίκτυο «Περραιβία» και αποτελεί μία διεπιστημονική προσέγγιση για την αειφόρο διαχείριση των φυσικών και γεωργικών πόρων του ΝΔ Ολύμπου (διοικητικά όρια του Δήμου Ελασσόνας), με επίκεντρο την προστασία των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, που φύονται ελεύθερα στην άγρια φύση του παγκόσμιου μνημείου της φύσης και την προστασία τους, αλλά και την προστασία του βουνού, ενόψει της διαφαινόμενης κλιματικής αλλαγής και των ακραίων καιρικών φαινομένων, ως συνέπεια αυτής. 


 

Στόχος είναι να αναδείξει στο ευρύ κοινό τη σημασία του εδάφους για την παραγωγή αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών σε μεγάλα υψόμετρα, την προσαρμογή και τη μετρίαση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην καλλιέργειά τους, την επιστημονική ενημέρωση, αλλά και την αξία τους στη ζωή και την υγεία του ανθρώπου. 

Εξειδικευμένα εργαστήρια και επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θα εργαστούν για τον πιλοτικό εντοπισμό και τη χαρτογράφηση περιοχών, που υφίστανται έντονες αλλοιώσεις χλωρίδας από έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα (συλλογή, παράνομη βόσκηση) και φυσικές καταστροφές, τη δημιουργία πιλοτικής στρατηγικής διαχείρισης περιοχών υπό απειλή, τη μελέτη και καταγραφή χλωρίδας αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών, συγκεκριμένης περιοχής ΝΔ Ολύμπου, τη χαρτογράφηση περιοχής αρωματικών φυτών, την ανάπτυξη Μεθοδολογίας αποκατάστασης της Χλωρίδας και τη Δημιουργία οδηγού ενημέρωσης για τα ΑΦΦ Ολύμπου, για τους κινδύνους καταστροφής των αρωματικών φυτών και τις μεθόδους αποκατάστασης, σε ηλεκτρονική μορφή).

 πηγή: eleftheria.gr

Σχόλια