ΠΟΜΙΔΑ: Ποιες ιδιοκτησίες δεν επιτρέπεται κατά νόμο να κηρυχθούν αναδασωτέες

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε αναδασωτέες περιοχές-Ποιες ιδιοκτησίες δεν επιτρέπεται κατά νόμο να κηρυχθούν αναδασωτέες Τ...


Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε αναδασωτέες περιοχές-Ποιες ιδιοκτησίες δεν επιτρέπεται κατά νόμο να κηρυχθούν αναδασωτέες


Τους ιδιοκτήτες ακινήτων των πυρόπληκτων περιοχών ενημερώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για τις αποζημιώσεις, αλλά και για τις εργασίες που τους επιτρέπεται να κάνουν τώρα που οι περιοχές κηρύχθηκαν αναδασωτέες.

Η ανακοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ:

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 143/ 13.8.2021 η από 13 Αυγούστου 2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της οποίας οι Δασικές Υπηρεσίες της χώρας οφείλουν να κηρύξουν αναδασωτέα τα δημόσια ή ιδιωτικά δάση ή τις δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαϊά εντός τριάντα ημερών από της καταστολής της πυρκαϊάς. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 998/1979, εντός των ημερών, οι πράξεις αναδάσωσης των Συντονιστών των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα αρχίσουν να δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (www.et.gr ) και στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gov.gr .

Εξ αιτίας αυτού η ΠΟΜΙΔΑ ενημερώνει τους ιδιοκτήτες των πυρόπληκτων περιοχών για τα εξής:

Η ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 37 ν. 998/1979) προβλέπει ότι η αναδάσωση είναι η αναδημιουργία της έκτασης που έχει καταστραφεί. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 998/1979, η πραγματοποίηση της αναδάσωσης ολοκληρώνεται με την επαναφορά της βλάστησης ανάλογα με τη μορφή (δάσος ή δασική έκταση) που είχε πριν την καταστροφή της. Για όσο διάστημα διαρκεί η διαδικασία της αναδάσωσης, ορθώς απαγορεύεται η διάθεση των εκτάσεων για κάθε άλλο προορισμό.

Η υποχρεωτικότητα της αναδάσωσης αφορά ως εκ τούτου αποκλειστικά τα καμένα δάση και δασικές εκτάσεις και, συνεπώς, δεν επιτρέπεται κατά νόμο να κηρυχθούν αναδασωτέες:

1. Ιδιοκτησίες που δεν κάηκαν, αλλά συμπεριλήφθηκαν συλλήβδην στη πράξη αναδάσωσης.

2. Ιδιοκτησίες που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή εντός οικισμού.

3. Ιδιοκτησίες που έχουν απωλέσει την ιδιότητα του δάσους κατόπιν νόμιμης διοικητικής πράξης.

4. Ιδιοκτησίες με νόμιμη οικοδομή ή με ισχύουσα οικοδομική άδεια.

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει πλήρη αιτιολογία για κάθε περιουσιακό στοιχείο που κηρύσσεται αναδασωτέο, ώστε να αποφευχθεί η συλλήβδην κήρυξη «αναδάσωσης» περιουσιακών στοιχείων με άσχετο χαρακτήρα, χρειάζεται δηλαδή να διαπιστωθεί ότι η καταστραφείσα έκταση ήταν δάσος ή δασική έκταση και να υπάρχει μελέτη, για την αποκατάστασή της στη μορφή που είχε πριν από την πυρκαϊά.

Σε περίπτωση που από παραδρομή ή εκ των πραγμάτων σπουδή της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία επιβάλλεται από το συντομότατο της προθεσμίας, εκτάσεις των παραπάνω κατηγοριών συμπεριληφθούν σε απόφαση αναδάσωσης, οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες δικαιούνται εντός 60 ημερών από την δημοσίευση της πράξης κήρυξης της αναδάσωσης, να προσφύγουν στο Διοικητικό Εφετείο της περιοχής κατά του εσφαλμένου χαρακτηρισμού της ιδιοκτησίας τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η νομολογία του ΣτΕ θεωρεί ότι η πράξη αναδάσωσης είναι ατομική διοικητική πράξη και δεν ελέγχει το κύρος της παρεμπιπτόντως, αλλά μόνον κατόπιν προσφυγής του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη της κηρυσσόμενης έκτασης. Γι΄αυτό και οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες θα πρέπει να λάβουν εγκαίρως γνώση του περιεχομένου και της αιτιολογίας των πράξεων αναδασώσεως που αφορούν τις περιουσίες τους, ώστε να ασκήσουν εμπρόθεσμα τα νόμιμα δικαιώματά τους.

Η ΠΟΜΙΔΑ τάσσεται αυτονόητα υπέρ της αναδάσωσης των καμένων εκτάσεων και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Εκείνο που δεν μπορεί να συνεχιστεί, όπως δυστυχώς συνέβαινε κατά κόρον στο παρελθόν, είναι το να δεσμεύονται επί δεκαετίες ιδιοκτησίες και να καταστρέφονται οικονομικά οι ιδιοκτήτες τους, ενώ δεν εμπίπτουν σε καμιά από τις κατηγορίες που χρήζουν προστασίας και αποκατάστασης.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που κηρύχθηκαν αναδασωτέα χωρίς τη συνδρομή των παραπάνω νομίμων προϋποθέσεων μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΠΟΜΙΔΑ dasika@pomida.gr .

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ: 

Τέλος η ΠΟΜΙΔΑ χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη σημερινή εξαγγελία του πρωθυπουργού στη Βουλή για ασφάλιση της ακίνητης περιουσίας έναντι των φυσικών καταστροφών, και θεωρεί αυτονόητο ότι η πρόταση αυτή θα πρέπει προφανώς να συνοδευθεί με σημαντικά και ουσιαστικά κίνητρα που θα βοηθήσουν πραγματικά τους ιδιοκτήτες ακινήτων να προβούν σε ασφάλιση των περιουσιών τους, κάτι που αποτελεί πρόταση της Ομοσπονδίας μας, και είναι o μόνος τρόπος που εξασφαλίζει πλήρη και έγκαιρη αποζημίωση των πληττόμενων ιδιοκτητών αλλά και μείωση του κόστους της ασφάλισης στο βαθμό που αυτή θα επεκταθεί καθολικά.

πηγή:ot.gr

Σχόλια