Η Ξυλέλα (Xylella fastidiosa) σε ελαιόδεντρα έφτασε κοντά μας στην Κύπρο

Του Παναγιώτη Αλευρά* Η Καταστροφική επιδημία της Xylella fastidiosa σε Δένδρα Ελιάς έφθασε στην Κύπρο... Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Δ/νση...


Του Παναγιώτη Αλευρά*

Η Καταστροφική επιδημία της Xylella fastidiosa σε Δένδρα Ελιάς έφθασε στην Κύπρο...
Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρμόδια αρχή για το συντονισμό της εφαρμογής της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας της Χώρας, εντοπίστηκε το βακτήριο Xylella fastidiosa στην Κύπρο σε δενδρύλλια ελιάς. Ήδη έχει διαπιστωθεί σε Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, κ.λπ. 

Στην Ελλάδα δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι σήμερα η παρουσία του παθογόνου Xylella fastidiosa, όμως η διαπίστωση της παρουσίας του σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό χώρων της Ε.Ε. οδηγεί σε αυξημένη ετοιμότητα για να αποτραπεί ο κίνδυνος της εισαγωγής και εξάπλωσής του. 

Φυτά που απαντώνται ευρέως στη χώρα μας, όπως η ελιά, το αμπέλι, τα εσπεριδοειδή, τα πυρηνόκαρπα, το δεντρολίβανο, η λεβάντα, η μυρτιά, το πολύγαλα,η πικροδάφνη και πολλά άλλα, αποτελούν φυτά ξενιστές του επικίνδυνου εχθρού καραντίνας. 

Με δεδομένο ότι, ο αποτελεσματικότερος τρόπος εξάπλωσης του βακτηρίου είναι η διακίνηση μολυσμένων φυτών, κυριότερο μέτρο ελέγχου, έναντι του συγκεκριμένου παθογόνου, είναι η πρόληψη και η χρησιμοποίηση υγιούς πολ/κού υλικού. Συνεπώς η διατήρηση της Χώρας απαλλαγμένης από το επικίνδυνο βακτήριο είναι θέμα Εθνικής Σημασίας και Ύψιστου Δημόσιου Συμφέροντος.
 

Για αυτό το λόγο όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς: 

φυτωριούχοι, διακινητές φυτωριακού υλικού, καταστηματάρχες πολ/κού υλικού, εργολάβοι δημοσίων κηπευτικών έργων, Δήμοι, διακινητές καλλωπιστικών φυτών και σπόρων να τηρούν αυστηρά την φυτοϋγειονομική νομοθεσία με την κατάλληλη σήμανση (εγγραφή στο φυτοϋγειονομικό μητρώο, ιχνηλασιμότητα κ.τ.λ. )
Τονίζω ιδιαίτερα ότι το ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ(ΚΕΠΠΥΕΛ) για την αποτροπή εισαγωγής του βακτηρίου, δίνει βαρύτητα με συστηματικούς και μεθοδικούς ελέγχους στα φυτώρια της περιοχής.


Επισημαίνουμε ότι όλα τα φυτά προς φύτευση απαιτείται να συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, όπως ορίζεται στη φυτοϋγειονομική νομοθεσία. Τα φυτά-ξενιστές τού X. fastidiosa που εισάγονται από τρίτες χώρες απαιτείται να συνοδεύονται κατά την εισαγωγή τους από πιστοποιητικά φυτοϋγείας που να καλύπτουν τις απαιτήσεις περί το X. fastidiosa .

Στη συνέχεια η διακίνηση των ανωτέρω φυτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται μόνο με τη συνοδεία φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, το οποίο εκδίδεται στο Σημείο Εισόδου, ή με τη συνοδεία επικυρωμένου αντιγράφου που θα εκδοθεί από την αρμόδια ΔΑΟΚ έκδοσης τού φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου και μόνο εντός της Επικράτειας του αντίστοιχου Κράτους-Μέλους [άρθ. 94 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031].


Παραδείγματα: 

α) Φυτά προς φύτευση προελεύσεως τρίτης χώρας (π.χ. Τουρκία) οφείλουν να συνοδεύονται κατά την εισαγωγή τους από πιστοποιητικό φυτοϋγείας, στη συνέχεια για να διακινηθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα πρέπει να συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που θα εκδοθεί από την αρμόδια ΔΑΟΚ του Σημείου Εισόδου, ή θα συνοδευτούν με επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού φυτοϋγείας μέχρι τον τόπο στον οποίο θα εκδοθεί το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο. Αν φυτά με προέλευση τρίτης χώρας εισέρχονται στην Ελλάδα μέσω κράτους-μέλους Ε.Ε. (π.χ. Βουλγαρία), απαιτείται να συνοδεύονται απαραιτήτως από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο τού κράτους-μέλους.


β) Φυτά προς φύτευση που παράγονται στην Ελλάδα συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο


γ) Φυτά προς φύτευση προελεύσεως Κράτους-Μέλους Ε.Ε. για να διακινηθούν στην Ελλάδα οφείλουν να συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο


δ) Καλλωπιστικά φυτά του ευρωπαϊκού καταλόγου ξενιστών του X. fastidiosa, προελεύσεως Ελλάδας ή άλλου Κράτους-Μέλους διακινούνται με της συνοδεία φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.


Παρακαλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε εγρήγορση και εφαρμογή άμεσων μέτρων προστασίας για την αποφυγή από τον εξαιρετικά επικίνδυνο οργανισμό καραντίνας, το βακτήριο Xylella fastidiosa το οποίο έχει υπερβολικά μεγάλο εύρος καταλόγου φυτών-ξενιστών και εντόμων φορέων με καταστροφικές συνέπειες στις καλλιέργειες και γενικότερα την αγροτική οικονομία.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 02/09/21


Με τιμή
Αλευράς Παναγιώτης*

ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΑΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ( ΚΕΠΠΥΕΛ)

Πρ. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μεσσηνίας

 

πηγή: gargalianoionline.gr

Σχόλια