Ο πρόεδρος του ΑΚΚΕΛ Βάκης Τσιομπανίδης μιλά για τις αυξήσεις στις τιμές λιπασμάτων, εφοδίων, πετρελαίου & ζωοτροφών στην Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας

Ο πρόεδρος του ΑΚΚΕΛ Βάκης Τσιομπανίδης αναλύει με συνέντευξη του στην Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας τους λόγους της αύξησης των τιμών σε ...


Ο πρόεδρος του ΑΚΚΕΛ Βάκης Τσιομπανίδης αναλύει με συνέντευξη του στην Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας τους λόγους της αύξησης των τιμών σε λιπάσματα, εφόδια, ζωοτροφές και πετρέλαιο και επαναφέρει το αίτημα επιστροφής ΕΦΚ κατανάλωσης πετρελαίου

 πηγή : youtube.com

Σχόλια