Αγροτικά Εφόδια : Με βήμα σημειωτόν η ενίσχυση στο λίπασμα με 12 ευρώ/στρέμμα στα αροτραία & 18 ευρώ/στρέμμα σε δένδρα & κηπευτικά

Με βήμα σημειωτόν η ενίσχυση στο λίπασμα, ισχύει το πλάνο για 12 ευρώ το στρέμμα στα αροτραία, 18 σε δένδρα και κηπευτικά. Με αργούς ρυθµούς...


Με βήμα σημειωτόν η ενίσχυση στο λίπασμα, ισχύει το πλάνο για 12 ευρώ το στρέμμα στα αροτραία, 18 σε δένδρα και κηπευτικά. Με αργούς ρυθµούς κινούνται οι ιθύνοντες

Με αργούς ρυθµούς κινούνται οι ιθύνοντες σε Βάθη και υπουργείο Οικονοµικών αναφορικά µε την ενίσχυση των παραγωγών για την αγορά λιπασµάτων, αν και εν πολλοίς το πλάνο επιδότησης είναι σχεδόν ολοκληρωµένο.

Η βασική αιτία καθυστέρησης της εν λόγω ενίσχυσης, που σύµφωνα µε καλά πληροφορηµένες πηγές της Agrenda θα διαµορφωθεί στα 18 ευρώ για τα δέντρα και τα 12 για τις αροτραίες καλλιέργειες, αποδίδεται στις Βρυξέλλες.
Η ενηµέρωση δείχνει την Κοµισιόν, η οποία πέρα από τις εξαγγελίες που έγιναν πριν από µερικές εβδοµάδες, δεν έχει θεσµοθετήσει το πλαίσιο µεταφοράς των πόρων από το αποθεµατικό κρίσης, κάτι που αναµένεται να συµβεί το προσεχές διάστηµα.

Υπενθυµίζεται ότι στην περίπτωση της Ελλάδας, πρόκειται για ένα ποσό 26 εκατ. ευρώ, το οποίο στη συνέχεια µπορεί να προσαυξηθεί έως 200% εθνικούς πόρους. Εδώ έγκειται και ο δεύτερος παράγοντας που καθυστερεί την ενίσχυση, η οποία την δεδοµένη περίοδο θα διευκόλυνε σηµαντικά τις εργασίες των παραγωγών καθώς ολοκληρώνονται οι εαρινές σπορές και ξεκινά η προετοιµασία για τη διαφυλλική λίπανση στις µεγάλες καλλιέργειες. Εν προκειµένο, η εικόνα της αγοράς δείχνει ότι η συνθήκη είναι πιο δύσκολη στην περίπτωση των δενδρωδών καλλιεργειών, αφού η αγορά δεν ακολούθησε την ανοδική πορεία που έγραψαν οι τιµές στις βασικές εκτατικές καλλιέργειες.

Όλα δείχνουν ότι η Ελλάδα θα κινηθεί σε µια επιδότηση συνολικού ύψους 52 εκατ. ευρώ, µε τη Βάθη να αναµένει στο µεταξύ µια έγκριση από το υπουργείο Οικονοµικών ύψους 26 εκατ. ευρώ. Φαίνεται πως η χώρα δεν θα εξαντλήσει τα περιθώρια χρηµατοδότησης που επιτρέπουν οι Βρυξέλλες (δηλαδή ένα συνολικό κονδύλι 78 εκατ. ευρώ) αν κρίνει κανείς από την µέχρι σήµερα στάση των ιθυνόντων που επικαλούνται στενά δηµοσιονοµικά περιθώρια.

Μεγαλύτερα ποσά θα µπορούσε να εξασφαλίσει εύκολα η Βάθη, µόνο σε περίπτωση έγκρισης του αιτήµατος για µόχλευση πόρων του ΠΑΑ, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει οριστικοποιηθεί από την Κοµισιόν, η οποία δηλώνει µεν θετική, ωστόσο επικαλείται γραφειοκρατικές διεργασίες προκειµένου να αξιολογηθεί η πρόταση και να προχωρήσει στην έγκριση ή την απόρριψη της. Ακόµα και µε το πράσινο φως της Ευρώπης πάντως, µια τέτοια ρύθµιση, αν και µε µεγαλύτερο µπάτζετ, θα τοποθετούσε στο τελευταίο τρίµηνο του έτους την πίστωση της ενίσχυσης, οπότε δεν θα «κούµπωνε καλά» στις σηµερινές ανάγκες του κλάδου οι οποίες τρέχουν.

Πίστωση για την ενίσχυση ζωοτρόφων µε γκρίνια

Εν τω µεταξύ, την Μεγάλη Τρίτη πιστώθηκε η ενίσχυση των κτηνοτρόφων για την αγορά ζωοτροφών, για την οποία είχε δεσµευτεί η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ότι θα καταβληθεί πριν το Πάσχα. Παρά τις γραφειοκρατικές επιπλοκές, τελικά κατέστη δυνατή η έγκαιρη σύνταξη των λιστών µε τους δικαιούχους και η καταβολή της επιδότησης που αντιστοιχεί στο 2% του τζίρου των µονάδων κατά το 2021. Ωστόσο, ωστόσο δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι οποίοι αποκλείστηκαν από την ενίσχυση. 

Το ΦΕΚ µε το εφαρµοστικό πλαίσιο της ενίσχυσης, ξεκαθαρίζει ότι για τα φυσικά πρόσωπα απαιτείται η παρουσία τους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, ενώ δικαιούχοι τις ενίσχυσης είναι και οι επιχειρήσεις µε τους ΚΑ∆ που αφορούν σε όλες τις βασικές εκτροφές παραγωγικών ζώων.

Η υποχρέωση για παρουσίαση στο ΜΑΑΕ όµως, απέκλεισε κόσµο, ο οποίος είτε δεν έχει επικαιροποιήσει τα στοιχεία του, είτε ετεροεπαγγελµατίες, που δεν περιλαµβάνονται στο εν λόγω µέτρο. Από την άλλη, κατέστη δυνατή η ενίσχυση επιχειρήσεων, που διατηρούν τον κωδικό ΚΑ∆ ο οποίος ξεκλειδώνει τη δυνατότητα επιδότησης, ακόµα και αν η ουσία ορισµένων επιχειρήσεων γέρνει προς την πλευρά της µεταποίησης.

Για φιλοδώρηµα µιλούν σε Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

Με σκληρή γλώσσα υποδέχτηκαν την πίστωση της ενίσχυσης τοι κτηνοτρόφοι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίοι µιλούν για «ελεηµοσύνη» και «ψίχουλα» όσο αναδεικνύουν την ανάγκη ενίσχυσης των παραγωγών στη βάση πρότασης που έχουν καταθέσει και προκρίνει επιδότηση µε 200 ευρώ ανά ζωική µονάδα.

Με επιστολή που απευθύνεται στην ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στην Περιφέρεια και στους τοπικούς κυβερνητικούς βουλευτές, οι κτηνοτρόφοι ΑΜΘ σχολιάζουν στο υστερόγραφο: 

«Θα θέλαµε χρηστικά να εφιστήσουµε την προσοχή στους συναδέλφους κτηνοτρόφους, να υπολογίσουν το ποσό που τους αντιστοιχεί µε το 2% επί του τζίρου του 2021, γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος το ποσό αυτό, να είναι µικρότερο από τα έξοδα µετακίνησης από το χωριό τους, µέχρι την τράπεζα ή το ΑΤΜ. Συµβουλή: Συνδυάστε την είσπραξη αυτή µε άλλες δουλειές ή µε την είσπραξη της συνδεδεµένης. ∆εν είναι εποχή για σπατάλες!».πηγή: thessaliatv.gr

Σχόλια