Μείωση φόρων & επιδοτήσεις φέρνουν επενδύσεις 1,2 δισ. μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης στον Αγροτικό Τομέα

Μείωση φόρων και επιδοτήσεις φέρνουν επενδύσεις 1,2 δισ..Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για την προώθηση της συνεργασίας επιχειρήσεων και συνετα...


Μείωση φόρων και επιδοτήσεις φέρνουν επενδύσεις 1,2 δισ..Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για την προώθηση της συνεργασίας επιχειρήσεων και συνεταιρισμών με τους αγρότες

Επενδύσεις άνω του 1,2 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι θα φέρει στον αγροδιατροφικό τομέα η δέσμη φορολογικών κινήτρων και επιδοτήσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για την προώθηση της συνεργασίας επιχειρήσεων και συνεταιρισμών με τους αγρότες και την ενθάρρυνση της συμβολαιακής γεωργίας.

Το νομοσχέδιο για τις μειώσεις φόρων αναμένεται στη Βουλή το Μάιο, όταν αρχίζει να «τρέχουν» και οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα μέσω χρηματοδότησης, ύψους 510 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη), από το Ταμείο Ανάκαμψης και συγκεκριμένα της δράσης «Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα».

Χαρακτηριστικό των δράσεων είναι ότι οι αιτήσεις θα αξιολογούνται αμέσως κι εφόσον η γνωμοδοτική επιτροπή ανάβει το «πράσινο φως» θα εντάσσονται στη δράση και θα αρχίσουν να υλοποιούνται με χρονικό ορίζοντα αυστηρά τους 18 μήνες λόγω των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων που διέπουν γενικότερα τη λειτουργία του Ταμείου Ανάκαμψης. 

Το σύστημα δηλαδή, είναι τελείως διαφορετικό απ’ αυτό που ισχύσει σήμερα στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης όταν οι αιτήσεις βαθμολογούνται και εντάσσονται μόνο εκείνες με την υψηλότερη βαθμολογία.

Από τις 16 Μαΐου και μόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις

Η αυλαία του Ταμείου Ανάκαμψης στον αγροδιατροφικό τομέα ανοίγει στις 16 Μάιου, όταν ξεκινούν οι αιτήσεις για επενδύσεις στην «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων». Ακολουθούν με διαφορά μίας εβδομάδας, τα σχέδια βελτίωσης («εκσυγχρονισμός αγροτικού τομέα») στις 23 Μαΐου, ο πράσινος αγροτουρισμός στις 30 Μαΐου και η γενετική βελτίωση ζώων στις 6 Ιουνίου, ενώ η προθεσμία για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών ξεκινά να «τρέχει» στις 28 Ιουνίου.

Η προθεσμία για όλες, όμως, τις δράσεις εκπνέει την ίδια ημερομηνία, στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου – www.gov.gr – στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία/ Γεωργική Επιχειρηματικότητα, αφού πρώτα ο χρήστης κάνει εγγραφή.
Αναλυτικά:

Στη δράση «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων» επιδοτούνται με 181,5 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) επενδύσεις συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών και επιχειρήσεων, αρκεί το 40% των αγροτικών προϊόντων που επεξεργάζονται να προέρχονται από συμβολαιακή γεωργία (η υποχρέωση εφαρμογής της συμβολαιακής γεωργίας ξεκινά το επόμενο έτος από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και είναι 3ετής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 5ετής για τις μεγάλες) ή είναι ιδιοπαραγόμενα.

Το ύψος της επιδότησης, ανάλογα με την επιχείρηση και την περιφέρεια, ανέρχεται έως 45% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια από 500 χιλιάδες έως 7,5 εκατ. ευρώ και το 45% για τις μεγάλες που μπορούν υποβάλουν επενδυτικά σχέδια από 2 έως 12,5 εκατ. ευρώ. 

Από τη δράση επιδοτείται σειρά επενδύσεων, από την παραγωγή καινοτόμων ή βιολογικών προϊόντων έως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από τα logistics έως υπηρεσίες συμβουλευτικής.

Στη δράση «εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα», προϋπολογισμού 98,1 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) που αποτελεί μια εξελιγμένη μορφή των σχεδίων βελτίωσης μπορούν και πάλι να ενταχθούν συνεταιρισμοί και επιχειρήσεις που εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία σε ποσοστό 40%. 

Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται έως το 50% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια από 500 χιλιάδες έως 3 εκατομμύρια ευρώ και έως 40% για τις μεγάλες που μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια 1-10 εκατ. ευρώ και έως το 40%. 

Ειδικά για τα νησιά του Αιγαίου (πλην Κρήτης και Εύβοιας) το ύψος της επιδότησης μπορεί να ανέλθει στο 75%. Στο πλαίσιο της δράσης επιδοτείται σειρά επενδυτικών σχεδίων όπως κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, θερμοκήπια, αποθήκες, εξοπλισμός, γεωργία ακριβείας, συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις και συστήματα ποιότητας.

Στη δράση «πράσινος αγρο-τουρισμός», προϋπολογισμού 49 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) στόχος είναι η σύνδεση του αγροτουρισμού με την πρωτογενή παραγωγή και τη μεταποίηση. Στη δράση μπορούν να ενταχθούν ιδιωτικές και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. 

Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται έως το 55% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έως το 40% για τις μεγάλες, ενώ το εύρος του προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 500 χιλιάδες έως 12,5 εκατ. ευρώ για όλες τις επιχειρήσεις. 

Στο πλαίσιο της δράσης επιδοτούνται επενδύσεις κατασκευής ή εκσυγχρονισμού ακινήτου και περιβάλλοντος χώρου, παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, συμβουλευτικές υπηρεσίες, προμήθειας οχημάτων και εξοπλισμού και συμμετοχής σε εκθέσεις.

Η δράση «αναδιάρθρωση καλλιεργειών», προϋπολογισμού 166,7 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) απευθύνεται σε συνεταιρισμούς και οργανώσεις παραγωγών. Το ύψος της επιδότησης διαμορφώνεται στο 40% για την Αττική και το 50% για την υπόλοιπη χώρα, εκτός από τα νησιά του Αιγαίου (πλην Κρήτης και Εύβοιας) όπου αυξάνεται στο 75%. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 500 χιλιάδες ευρώ έως 1 εκατομμύριο.

Στο πλαίσιο της δράσης επιδοτούνται η εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας, η προμήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων και η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος στήριξης (γραμμική φύτευση – παλμέτα). 

Οι νέες, επιλέξιμες ποικιλίες θα πρέπει να είναι ανθεκτικές στη κλιματική αλλαγή και σε εχθρούς και ασθένειες που έχουν καταγραφεί και επηρεάζουν την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων, ενώ τα παραγόμενα αγαθά και προϊόντα πρέπει να έχουν εξαγώγιμο εμπορικό προσανατολισμό. 

Δεν είναι επιλέξιμες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η ελαιοκαλλιέργεια.

Στόχος της δράσης «γενετική βελτίωση ζώων», προϋπολογισμού 14,7 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) είναι η ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του ζωικού κεφαλαίου και η αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών.

 Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι ομάδες παραγωγών, αγροτικές εταιρικές συμπράξεις, διεπαγγελματικές οργανώσεις, σύλλογοι και συνεργατικά σχήματα και 0ργανισμοί ερευνών και διάδοσης γνώσεων. 

Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε 70-80% και το εύρος του προϋπολογισμού των προτάσεων από 500 χιλιάδες έως 2 εκατομμύρια. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης, μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων, συλλογή και τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων, δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης καθώς και δαπάνες συμβουλευτικής.

Σχόλια