Γενετική βελτίωση ζώων: Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση ύψους 14,7 εκατ. ευρώ ξεκινά στις 06/06 & λήγει στις 30/09

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 06/06/2022 και λήγει στις 30/09/2022. Στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του ζωϊκού κεφαλαίου κα...


Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 06/06/2022 και λήγει στις 30/09/2022. Στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του ζωϊκού κεφαλαίου και την αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών στοχεύει το υποέργο «Γενετική Βελτίωση Ζώων» της Δράσης «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με το ποσό των 14.702.000 ευρώ για την περίοδο 2022-2025

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, Σύλλογοι και συνεργατικά σχήματα και Οργανισμοί ερευνών και διάδοσης γνώσεων.

Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης, μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων, συλλογή και τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων, δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης καθώς και δαπάνες συμβουλευτικής.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται στο 0,5 εκατ. ευρώ για όλες τις επιχειρήσεις και ο μέγιστος στα 2 εκατ. ευρώ για τις ΜΜΕ με ποσοστό ενίσχυσης 70% – 80%.

Κατηγορίες ενισχύσεων
  • Η πρόσκληση αφορά στις ακόλουθες κατηγορίες ενισχύσεων:
  • Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης
  • Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων
  • Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και ενισχύσεις για νεκρά ζώα
  • Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας
  • Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 06/06/2022 και λήγει στις 30/09/2022.
Η διάρκεια της αξιολόγησης υπολογίζεται σε 6 μήνες από τις 07 Ιουνίου έως την 30η Νοεμβρίου 2022, ενώ το τρίτο τρίμηνο του 2022 (Οκτώβριος 2022) αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των σχετικών αιτημάτων πληρωμής.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση ΕΔΩ


πηγή:in.gr

Σχόλια