Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α ́ κύκλου 2022 - Υποβολή αιτήσεων - 3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016, δύναται να υποβάλει αίτηση...


Κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και την απόσπασή του για προσωρινή κάλυψη αναγκών έως και την 17η Απριλίου 2022.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

πηγή:esos.gr

Σχόλια