Μεγάλο πρόβλημα έχει προκύψει με τις μεταβιβάσεις των παλαιών τρακτέρ με πρώτη άδεια κυκλοφορίας πριν την 21-5-1998 χωρίς ΔΠΕΑ

Τεράστιο πρόβλημα έχει προκύψει με τις μεταβιβάσεις γεωργικών ελκυστήρων με πρώτη άδεια κυκλοφορίας πριν από τις 21-5-1998 μετά την λήξη της...


Τεράστιο πρόβλημα έχει προκύψει με τις μεταβιβάσεις γεωργικών ελκυστήρων με πρώτη άδεια κυκλοφορίας πριν από τις 21-5-1998 μετά την λήξη της προθεσμίας  1/1/2022 που είχε δοθεί  με απόφαση του πρώην Υφυπουργού ΥπΑΑΤ κ. Γιάννη Οικονόμου (Γ3Β 173/44559-11.02.2021/ΦΕΚ 696 Β 2021) στην εφαρμογή του Νόμου ΔΓ C47/23.04.1998 που προβλέπει την υποχρεωτική τοποθέτηση Διάταξης Προστασίας Έναντι Ανατροπής (ΔΠΕΑ) στους παλαιούς γεωργικούς ελκυστήρες που εφοδιάστηκαν με πρώτη άδεια κυκλοφορίας πριν την 21-5-1998. 

Οι ελκυστήρες που κατασκευάστηκαν μετά από αυτήν την ημερομηνία, φέρουν υποχρεωτικά εργοστασιακή διάταξη προστασίας (αψίδα) ή βεβαίως καμπίνα ασφαλείας.

Η εφαρμογή του Νόμου ΔΓ C47/23.04.1998 δεν μπορεί να γίνει και η δυσκολία έγκειται τόσο στην εξεύρεση προμηθευτών-κατασκευαστών, όσο και στην ύπαρξη ειδικού φορέα πιστοποίησης, για τέτοιου είδους αψίδες.

Πρέπει να δοθεί εκ νέου παράταση και το ΥπΑΑΤ να καθορίσει με πλοίο τρόπο θα λυθεί το πρόβλημα εφαρμογής  του Νόμου ΔΓ C47/23.04.1998 και πως θα δοθεί η σχετική πιστοποίηση σε εταιρείες και συνεργεία αγροτικών μηχανημάτων ώστε να τοποθετούν την σχετική αψίδα ή καμπίνα ασφαλείας και να πιστοποιούν τους συγκεκριμένους τύπους γεωργικών ελκυστήρων (τρακτέρ).

Ήδη υπάρχουν αρκετές αιτήσεις μεταβίβασης στις ΔΑΟΚ της χώρας, που αφορούν τρακτέρ με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας πριν από την 21η Μάϊου του 1998 χωρίς αψίδα η καμπίνα οι οποίες δεν μπορούν να προχωρήσουν λόγω λήξης της τελευταίας παράτασης .Σχόλια