ΕΛΓΑ: Ανακοίνωση Πρόσληψης 26 συμβασιούχων του κλάδου TΕ Γεωπόνων για την κάλυψη απρόβλεπτων & επειγουσών αναγκών

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού (26 συμβασιούχων) του κλάδου TΕ Γεωπόνων, με τη διαδικασία του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 για την κάλυψη απρ...
Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού (26 συμβασιούχων) του κλάδου TΕ Γεωπόνων, με τη διαδικασία του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4

ΛΑΡΙΣΑΣ

2

ΚΟΖΑΝΗΣ

4

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

1

ΚΑΒΑΛΑΣ

2

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2

ΠΑΤΡΑΣ

4

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

4

ΣΥΝΟΛΟ

26ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΓΑ:

 πηγή: (pepteg.gr)

Σχόλια