Μέχρι 29 Απριλίου οι αιτήσεις για το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης των ρητινεργατών από τον ΟΑΕΔ

Μέχρι 29 Απριλίου οι αιτήσεις για το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης. Ποια είναι τα κριτήρια κατάταξης των ωφελούμενων ρητινεργατών Έως την Παρ...


Μέχρι 29 Απριλίου οι αιτήσεις για το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης. Ποια είναι τα κριτήρια κατάταξης των ωφελούμενων ρητινεργατών

Έως την Παρασκευή, 29 Απριλίου 2022 μπορούν να υποβληθούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το νέο «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ρητινεργατών σε υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας», του ΟΑΕΔ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 63 εκατ. ευρώ.

Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας των ρητινεργατών των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και η άμεση αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ προβλέπεται και η πρόσληψη άνεργων πτυχιούχων για την υποστήριξη του προγράμματος.

Συγκεκριμένα, ο Α΄ κύκλος του προγράμματος αφορά στις πρώτες 199 θέσεις πλήρους απασχόλησης, από τις συνολικά 590 θέσεις, για 7 έτη και με ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές έως 1.000 ευρώ. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έχουν μόνο οι:

α) άνεργοι ρητινοκαλλιεργητές εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, μέλη Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας και Αναγκαστικών Δασικών Συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στους Δήμους Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι διατηρούν παράλληλα και την ιδιότητα του μέλους συνεταιρισμού, εφόσον δεν ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα στο πλαίσιο αυτής της ιδιότητας.

β) άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, με τους κωδικούς TAXISnet ή τους κωδικούς ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στη διεύθυνση: 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν μία αίτηση συμμετοχής και επιλέγουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης.

Τα κριτήρια κατάταξης των ωφελούμενων περιλαμβάνουν:
Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, έως τους 24 μήνες
Ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2020, ατομικό ή οικογενειακό
Ηλικία
Αριθμός ανηλίκων τέκνων

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στην μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου τωνδικαιολογητικών αυτών και στην βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

ΠΗΓΉ:in.gr

Σχόλια