Μερίδιο 30% δικτύου για φωτοβολταϊκά αγροτών με νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ το οποίο έχει μπει σε διαβούλευση

Μερίδιο 30% δικτύου για φωτοβολταϊκά αγροτών με νέο νομοσχέδιο Σκρέκα .Μείωση του χρόνου αδειοδότησης νέων έργων ΑΠΕ και κυρίως εγγυημένη πρ...Μερίδιο 30% δικτύου για φωτοβολταϊκά αγροτών με νέο νομοσχέδιο Σκρέκα .Μείωση του χρόνου αδειοδότησης νέων έργων ΑΠΕ και κυρίως εγγυημένη πρόσβαση αγροτών στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ στο 30% του διαθέσιμου περιθωρίου φέρνει νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος το οποίο έχει μπει σε διαβούλευση και αναμένεται να ψηφισθεί τους επόμενους μήνες.

Στο πλάνο του νέου νόμου περιλαμβάνεται η μείωση του μέσου χρόνου αδειοδότησης νέων έργων ΑΠΕ σε 14 μήνες από 5 χρόνια που είναι τώρα, η ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ τουλάχιστον 3,5 GW έως το 2030 και η αύξηση της χωρητικότητας στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας για την ένταξη περισσότερων μονάδων ΑΠΕ. Ανάμεσα στους βασικούς στόχους του νομοσχεδίου περιλαμβάνεται και η ρύθμιση της πρόσβασης στο διαθέσιμο χώρο του δικτύου, κάτι που δεν υπήρχε μέχρι τώρα, ως εξής:
  • Τα νέα περιθώρια προτείνεται να κατανεμηθούν ως εξής:Νοικοκυριά - 30%
  • Αγρότες - 30%
  • Βιομηχανία και μεταποίηση - 30%
  • Ανεξάρτητοι παραγωγοί - 10%
Πρόκειται για σχέδιο νόμου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός της Αδειοδοτικής Διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β’ Φάση, Aδειοδότηση Παραγωγής και Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, Πλαίσιο Ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και Ειδικότερες διατάξεις για την Ενεργεία και την Προστασία του Περιβάλλοντος» η διαβούλευση του οποίου θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00.

Όπως επισημαίνει, μεταξύ άλλων, το υπουργείο Ενέργειας, σε ό,τι αφορά την αδειοδοτική διαδικασία, η επιτάχυνση θα επιτευχθεί με την απλοποίηση και την ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών, καθώς πλέον όλες οι ενέργειες για την απόκτηση αδειών θα διενεργούνται ψηφιακά. Τα δικαιολογητικά που θα απαιτείται να καταθέτουν οι επενδυτές μειώνονται δραστικά (από 91 σε 54) και περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, διαδικασίες που μέχρι τώρα ήταν σειριακές πλέον γίνονται παράλληλες, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους υλοποίησης, και τα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας μειώνονται σε 5 από 7. Επίσης δημιουργείται Υπηρεσία μιας Στάσης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα παρακολουθεί και θα εποπτεύει όλη την αδειοδοτική διαδικασία, από τη λήψη της πρώτης άδειας (Βεβαίωση Παραγωγού), μέχρι και τη λειτουργία του έργου (Άδεια Λειτουργίας).

Στρατηγικός στόχος έως το 2030 είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ, να ανέλθει σε 25 GW, από 8,62 GW που είναι σήμερα. Για την υλοποίηση νέων επενδύσεων ΑΠΕ συνολικής ισχύος άνω των 12 GW εκτιμάται ότι θα χρειαστούν επενδύσεις 10 δισ. ευρώ.

Για τους σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας στόχος είναι έως το τέλος της δεκαετίας να έχουν τεθεί σε λειτουργία μονάδες τουλάχιστον 3,5 GW, επιπλέον των υδροηλεκτρικών.

Οι κύριες παρεμβάσεις του σχεδίου νόμου είναι:Αναμόρφωση της αδειοδοτικής διαδικασίας για την εγκατάσταση μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Εισαγωγή προβλέψεων σχετικά με την αδειοδότηση σταθμών παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, που είτε έχουν τη δυνατότητα να απορροφούν ενέργεια από το σύστημα μεταφοράς ή το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε όχι.
Μεταβατικές διατάξεις για τη συμμόρφωση των υφιστάμενων αδειών και εκκρεμών αιτήσεων για την αδειοδότηση σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με το νέο πλαίσιο.

Για τα δίκτυα προβλέπεται ότι σε 45 ημέρες από την ψήφιση του σχεδίου νόμου, ο ΔΕΔΔΗΕ θα υπολογίσει τα διαθέσιμα περιθώρια ισχύος όλων των Υποσταθμών στο δίκτυο διανομής. Για τους υποσταθμούς όπου τα περιθώρια είναι έως 10 MW, τότε αυτά διατίθενται αποκλειστικά για αυτοπαραγωγή, ενεργειακό συμψηφισμό και πρόγραμμα φωτοβολταϊκών στις στέγες.

Τα νέα περιθώρια προτείνεται να κατανεμηθούν ως εξής:
  • Νοικοκυριά - 30%
  • Αγρότες - 30%
  • Βιομηχανία και μεταποίηση - 30%
  • Ανεξάρτητοι παραγωγοί - 10%Για τους υποσταθμούς όπου τα νέα περιθώρια υπερβαίνουν τα 10 MW, η πλεονάζουσα ισχύς άνω των 10 ΜW προτείνεται να κατανεμηθεί ως εξής:Σε ποσοστό τουλάχιστον 30% στις παραπάνω τέσσερις κατηγορίες (νοικοκυριά, αγρότες, βιομηχανία και μεταποίηση, ανεξάρτητοι παραγωγοί).
  • Σε ποσοστό τουλάχιστον 70% για την εγκατάσταση λοιπών σταθμών ΑΠΕ.

Για συμμετοχή στην διαβούλευση επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: http://www.opengov.gr/minenv/?p=12340

πηγή:agronews.gr

Σχόλια