Τρακτέρ: Παράταση για τοποθέτηση εγκεκριμένου τύπου διάταξης προστασίας έναντι ανατροπής (ΔΠΕΑ) έως 31-12-2022

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της με αριθμ. Γ3Β/383/95967/08.04.2022 (Φ.Ε.Κ. 1716/Β΄/08.04.2022), η οποία αφορά χορήγηση παράτασης, σχετικά με ...


Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της με αριθμ. Γ3Β/383/95967/08.04.2022 (Φ.Ε.Κ. 1716/Β΄/08.04.2022), η οποία αφορά χορήγηση παράτασης, σχετικά με την τοποθέτηση εγκεκριμένου τύπου διάταξης προστασίας έναντι ανατροπής (ΔΠΕΑ) και την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με στοιχεία οικ. 11337/Γ3Β/2365/27.05.2009 (Β΄1146).

Αφορά γεωργικούς Ελκυστήρες με πρώτη άδεια κυκλοφορίας πριν την 21-5-1998 χωρίς ΔΠΕΑ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Σχόλια