Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Κλάδου ΤΕ Γεωπόνων στον ΕΛΓΑ με σύμβαση 8 μηνών για κάλυψη απρόβλεπτων & επειγουσών αναγκών

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Κλάδου ΤΕ Γεωπόνων στον ΕΛΓΑ με σύμβαση 8 μηνών για κάλυψη απρόβλεπτων & επειγουσών αναγκών · ΑΝΑΚΟΙ...


Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Κλάδου ΤΕ Γεωπόνων στον ΕΛΓΑ με σύμβαση 8 μηνών για κάλυψη απρόβλεπτων & επειγουσών αναγκών


· ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΕ Γεωπονίας 26 θέσεις

· ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΤΕ Γεωπονίας)

· ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΥ


Σας πληροφορούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΤΕ Γεωπονίας) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : m.mataragka@elga.gr μέχρι την Παρασκευή 29-04-2022.πηγή: elga.gr

Σχόλια