«Από το αγρόκτημα στο πιάτο»: Οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν σε βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα

Την κοινωνία των πολιτών, τις δημόσιες αρχές, τους επιχειρηματικούς φορείς και όλους τους ενδιαφερομένους να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχ...


Την κοινωνία των πολιτών, τις δημόσιες αρχές, τους επιχειρηματικούς φορείς και όλους τους ενδιαφερομένους να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές για τα φυτά καλεί η Κομισιόν. Οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές επεμβαίνουν στο γενετικό υλικό οργανισμών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για διατροφικούς, βιομηχανικούς ή φαρμακευτικούς σκοπούς.

Ειδικότερα, οι νέες αυτές τεχνικές, που επιτρέπουν ταχύτερες, ειδικότερες και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες αναπαραγωγής, αναπτύχθηκαν κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Η επέκταση της χρήσης τους αναμένεται να συνεχιστεί.

Πέρυσι, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου, η Επιτροπή δημοσίευσε μία μελέτη, στην οποία επισημαίνεται ότι οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν σε βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Τους τελευταίους μήνες, η Επιτροπή αναπτύσσει πολιτική δράση για τα φυτά που παράγονται με τη χρήση νέων γονιδιωματικών τεχνικών. Η δημόσια διαβούλευση που ξεκινάει σήμερα αναμένεται να τροφοδοτήσει το έργο αυτό και την ανάπτυξη ενός νέου κανονιστικού πλαισίου.

Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης, η οποία θα διαρκέσει έως τις 22 Ιουλίου, και την πρόσθετη ανάλυση που θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες, μεταξύ άλλων με τη μορφή εκτίμησης επιπτώσεων, η Επιτροπή θα συνεχίσει να επεξεργάζεται νομοθετική πρόταση που θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως τα μέσα του 2023.

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε σχετικά: 

«Η βιωσιμότητα των τροφίμων θα αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και ιδίως των στόχων της στρατηγικής “Από το αγρόκτημα στο πιάτο” και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα. Έχουμε θέσει την καινοτομία στο επίκεντρο του έργου μας και πιστεύουμε ότι η σύγχρονη βιοτεχνολογία, και ιδίως οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές, μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των αγροδιατροφικών συστημάτων στο μέλλον. Ωστόσο, πάντοτε προηγείται η προστασία των υψηλών προτύπων της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία των καταναλωτών. Ενόψει της πιθανής θέσπισης νέας νομοθεσίας, θα πρέπει να αξιολογήσουμε μια σειρά πολύπλοκων ζητημάτων. Γι’ αυτό καλώ όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να μοιραστούν τις απόψεις τους, ώστε να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε το ευρύτερο δυνατό φάσμα απόψεων στο πλαίσιο αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας».


πηγή:in.gr

Σχόλια