Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θα απορροφηθεί, ως μονοτμηματική Σχολή, η ΑΣΠΑΙΤΕ

Η απόφαση της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως , σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του esos, είναι οριστική και αναμένεται να ανακοινωθεί κι επίση...


Η απόφαση της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως , σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του esos, είναι οριστική και αναμένεται να ανακοινωθεί κι επίσημα μέχρι το τέλος του μήνα.

Ωστόσο η Σύγκλητος του ΠΑΔΑ προειδοποίησε εγγράφως την υπουργό ότι "δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η συγκεκριμένη πρόταση και εφόσον νομοθετικά υλοποιηθεί χωρίς την θετική γνώμη του Πανεπιστημίου θα αναζητηθούν τα πρόσφορα νομικά μέτρα ακύρωσης της".

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής απαντώντας στην υπουργό υπουργού Παιδείας για την ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ ως νέας μονοτμηματικής Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών στο Πανεπιστήμιο,επισημαίνει τα εξής:

Η δημιουργία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μιας νέας Σχολής Μηχανικών, έστω και με άλλο όνομα, με ενοποιημένα Τμήματα Μηχανικών επιπέδου 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων προδιαγραφών Τ.Ε.Ι., είναι ανορθολογική, αντιακαδημαϊκή και δεν μπορεί να προσφέρει κατ’ ελάχιστον στην δυναμική πορεία ανάπτυξης του Ιδρύματος, αλλά ούτε εν τέλει στο δημόσιο συμφέρον από άποψη μαθησιακών αποτελεσμάτων, επαγγελματικών προσόντων και προοπτικών απασχόλησης.

Επιπρόσθετα, η ασυμβατότητα των δυο επί της ουσίας Σχολών Μηχανικών, δημιουργεί δυο ταχύτητες στο ίδιο Ίδρυμα.

Η πρόταση της ΑΣΠΑΙΤΕ

Η Διοικούσα της ΑΣΠΑΙΤΕ κατέθεσε την ακόλουθη πρόταση στηνν υπουργό Παιδείας, η οποία προκάλεσε την παραίτηση του Αντιπροέδρου του ΕΛΚΕ της Σχολής:

Ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ ως μονοτμηματική Σχολή στο ΠαΔΑ πενταετούς κύκλου σπουδών (όπως είναι στην παρούσα φάση) με τίτλο «Σχολή Εκπαιδευτικών Εφαρμοσμένων Επιστημών», η λειτουργία της οποίας θα εξακολουθήσει στις σημερινές εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ. Τα υφιστάμενα Τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ καταργούνται και το προσωπικό αυτών (ΔΕΠ, EΔΙΠ και ΕΤΕΠ) εντάσσεται στη νέα Σχολή.

Οι απόφοιτοι της Σχολής αυτής θα έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται ως καθηγητές στις βασικές ειδικότητες της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ήτοι: Εκπαιδευτικοί Ηλεκτρολόγοι / Ηλεκτρονικοί / Μηχανολόγοι / Πολιτικοί Μηχανικοί, μέσω αντίστοιχων ροών οι οποίες θα ενεργοποιούνται από το 2ο έτος, και ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων θα ισχύουν τα τωρινά. Είναι εφικτή και η προσθήκη περισσότερων ροών αφού το ΠαΔΑ μπορεί να υποστηρίξει με καθηγητικό προσωπικό και άλλες ροές που συναντώνται στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Αυτό συνάδει και με την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για ουσιαστική αναβάθμιση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Να ισχύσουν οι ίδιες προϋποθέσεις κρίσης των μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ στο νέο ίδρυμα οι οποίες ίσχυσαν και στη συνένωση των ΤΕΙ Πειραιά και ΤΕΙ Αθηνών για τη δημιουργία του ΠαΔΑ, με τη διαφορά ότι πιθανά αιτήματα μετακινήσεων μελών σε άλλα τμήματα του ΠαΔΑ ή άλλου Ιδρύματος θα εγκρίνονται/απορρίπτονται κατ’ αρχάς με απόφαση της μονοτμηματικής σχολής η οποία θα εκτιμά τις ανάγκες του νέου προγράμματος σπουδών της με στόχο την πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

Για το διοικητικό προσωπικό να διασφαλιστούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας στις σημερινές εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ, δυνατότητα απολύτως εφικτή πλέον και από τη συσσωρευμένη εμπειρία των ψηφιακών δυνατοτήτων.

Οι φοιτητές να έχουν τις ίδιες δυνατότητες για την ολοκλήρωση των σπουδών τους όπως και οι φοιτητές των πρώην ΤΕΙ Πειραιά και ΤΕΙ Αθηνών στο ΠαΔΑ.


πηγή:esos.gr

Σχόλια