Καταγραφή των ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας από ΥΠΕΝ και ΥΠΑΝ

Υ πεγράφη την Τρίτη η σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και του Οργανισμού Φυσικού Περ...

Υ

πεγράφη την Τρίτη η σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ.) για την υλοποίηση υψηλής ποιότητας ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Μελέτες πεδίου ενδημικών και απειλούμενων ειδών της Ελλάδας».

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δυο φορέων, αναμένεται να υλοποιηθούν και να χρηματοδοτηθούν ερευνητικά έργα διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών, με τον συνολικό προϋπολογισμό της δράσης να ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (330.000 €).


Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας, δήλωσε πως «η αξιοποίηση των Ελλήνων επιστημόνων και της έρευνας για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης είναι στρατηγική επιλογή. Η σύμπραξη του ΕΛΙΔΕΚ με τον ΟΦΥΠΕΚΑ θα μας βοηθήσει να βρούμε λύσεις, να καταγράψουμε τα δεδομένα και να προωθήσουμε πολιτικές δράσεις με στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας και ειδικότερα των ενδημικών και απειλούμενων ειδών της Ελλάδας. Συμφωνήσαμε επίσης με τον υφυπουργό κ. Αμυρά να ενισχύσουμε την συνεργασία μας και να διερευνήσουμε πιθανές συνέργειες για την ακόμα μεγαλύτερη ενεργοποίηση του οικοσυστήματος καινοτομίας στην προώθηση αποτελεσματικών λύσεων».

Με τη σειρά του, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς, επισήμανε πως «για να διασώσουμε τα ενδημικά είδη ζώων και φυτών της χώρας, πρέπει πρώτα να τα καταγράψουμε. Σε μια εποχή που όλοι αναζητούν και καταφεύγουν σε δεδομένα, δημιουργούμε μια τράπεζα δεδομένων για την οποία θα δουλέψουν Έλληνες επιστήμονες, ενώνοντας δυνάμεις με το υπουργείο Ανάπτυξης και τον υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας, Χρίστο Δήμα, και προωθώντας από κοινού τη συνεργασία ΟΦΥΠΕΚΑ και ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ».


Η πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, καθηγήτρια Ξένη Χρυσοχόου, τόνισε πως «το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. χαίρεται ιδιαίτερα για αυτή τη συνεργασία, η οποία ενισχύει την έρευνα για τη βιοποικιλότητα, ένα θέμα μέγιστης σημασίας για το σύνολο της κοινωνίας. Ευχαριστούμε τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ. για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο Ίδρυμα για να συνεισφέρει στη διαδικασία της αξιολόγησης και παρακολούθησης των έργων. Αναμένουμε με μεγάλη χαρά τα αποτελέσματα της δράσης αυτής».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ.), Κωνσταντίνος Τριάντης, ανέφερε: «Στον ΟΦΥΠΕΚΑ από την πρώτη στιγμή εστιάζουμε στην προστασία και την ανάδειξη της ελληνικής Φύσης. Μετά τον Κόκκινο Κατάλογο των Απειλούμενων Ειδών της Ελλάδας, η συνεργασία μας με το ΕΛΙΔΕΚ για την υλοποίηση των μελετών των ενδημικών και απειλούμενων ειδών της Ελλάδας, είναι ένα ακόμα βήμα προς την ουσιαστική γνώση και συνεπώς την αποτελεσματική προστασία της ελληνικής βιοποικιλότητας».

Σχόλια