Β. Κόκκαλης : Να επισπευσθεί η ενεργοποίηση των ολοκληρωμένων φωτοβολταϊκών έργων

Λήψη άμεσων μέτρων για την επίσπευση των διαδικασιών ενεργοποίησης σύνδεσης των ολοκληρωμένων φωτοβολταϊκών έργων, ζητά ο βουλευτής Λάρισας ...


Λήψη άμεσων μέτρων για την επίσπευση των διαδικασιών ενεργοποίησης σύνδεσης των ολοκληρωμένων φωτοβολταϊκών έργων, ζητά ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. κ. Βασίλης Κόκκαλης, με ερώτησή του προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα.


Αναλυτικά η ερώτηση του κ. Κόκκαλη: 

«Για τη σύνδεση σταθμού ΑΠΕ προβλέπεται, σύμφωνα με το ν.4736 /2020 (ΦΕΚ Α΄ 200/20-10-2020) αρθ. 20 παρ. 1, ότι : «ο κάτοχος του σταθμού παραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του σταθμού, υποβάλλει στον αρμόδιο Διαχειριστή Δήλωση Ετοιμότητας για τη σύνδεση του σταθμού με το Δίκτυο ή το Σύστημα», ώστε να ακολουθήσει η έκδοση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Εργασιών εγκατάστασης του Φ/Β σταθμού προκειμένου να ενεργοποιηθεί η σύνδεση του σταθμού ΑΠΕ.
Παρατηρείται το φαινόμενο σε έργα που ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εγκατάστασης του Φ/Β σταθμού, έχουν κατατεθεί το σύνολο των προβλεπόμενων εγγράφων με τη δήλωση ετοιμότητας για σύνδεση με το Δίκτυο των Φ/Β σταθμών και έχει εκδοθεί η σχετική Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Εργασιών, καθυστερεί δραματικά και δεν ολοκληρώνεται η ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού ΑΠΕ.
Η καθυστέρηση των έργων διασύνδεσης των φωτοβολταϊκών έργων είναι πολύ μεγάλη, η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς και σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατη σχετική μελέτη του ΣΠΕΦ, ο μέσος χρόνος από την πρωτοκόλληση ενός οριστικοποιημένου αιτήματος για όρους σύνδεσης στα γραφεία του διαχειριστή έως την έκδοση οριστικής προσφοράς σύνδεσης από 3.5 μήνες το 2019, ανήλθε στους 8.5 μήνες το 2020 και στους 11.7 μήνες το 2021. Επίσης το 2021 οι απορριπτικές απαντήσεις (αδυναμίες σύνδεσης) του διαχειριστή έφθαναν στο 80% των αιτημάτων όρων σύνδεσης όταν τα έτη 2018-2020 δεν ξεπερνούσαν το 40%.
Είναι πλέον κοινή διαπίστωση το γεγονός ότι ενώ ο χρόνος ηλέκτρισης των σχετικών φωτοβολταϊκών επενδύσεων θα έπρεπε να είναι ο ελάχιστα δυνατός, αυτός όχι μόνο δεν έχει επισπευσθεί σε σχέση με το παρελθόν, αλλά εμφανίζει σημαντική αύξηση καθυστερήσεων και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις παραβιάζονται τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα που ορίζονται από τις σχετικές συμβάσεις.
Οι επενδυτές βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση καθώς έχουν καλύψει το κόστος υλοποίησης των φωτοβολταϊκών τους έργων, τα οποία όμως δεν τους παρέχουν εισόδημα αφού καθυστερείται αδικαιολόγητα η ενεργοποίηση της σύνδεσης τους. Βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην αδυναμία της Πολιτείας για υλοποίηση των δεσμεύσεων της και επιβαρύνονται με δυσμενείς συνέπειες χωρίς να τους αναλογεί η παραμικρή ευθύνη .
Δεδομένων των πρωτόγνωρων συνθηκών ενεργειακής κρίσης που έχουν διαμορφωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο και της επείγουσας ανάγκης για την κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων της χώρας μας, απαιτείται η λήψη άμεσων μέτρων και εξεύρεση λύσεων για την ταχύτερη δυνατή εξασφάλιση της ενεργειακής της αυτάρκειας. Η άμεση ενεργοποίηση της σύνδεσης των σταθμών ΑΠΕ καθώς και η επιτάχυνση ολοκλήρωσης των σχετικών έργων μπορεί να ενισχύσει την αυτάρκεια της χώρας μας και να συμβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών.
  • Επειδή παρόλο που οι επενδυτές τήρησαν όλες τις δεσμεύσεις και επένδυσαν κεφάλαια για την ορθή ολοκλήρωση των φωτοβολταϊκών έργων τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα που ορίζονται από τις σχετικές συμβάσεις , εμφανίζεται αδικαιολόγητη και εκτός προθεσμιών καθυστέρηση της ενεργοποίησης της σύνδεσης τους.
  • Επειδή η ονομαστική διάρκεια ζωής των φωτοβολταϊκών πάνελ και του εξοπλισμού, είναι συγκεκριμένη, η οποιαδήποτε καθυστέρηση ένταξης τους στην παραγωγική διαδικασία μειώνει την παραγωγική τους περίοδο, προκαλώντας σημαντική απώλεια εσόδων και επιβάρυνση στους επενδυτές.
  • Επειδή η κατάσταση της ενεργειακής κρίσης που βιώνουμε είναι ανεξέλεγκτη απαιτείται άμεση και επείγουσα λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας μας.
  • Επειδή είναι αδιανόητη η μη αξιοποίηση των ήδη ολοκληρωμένων φωτοβολταϊκών έργων λόγω των αστοχιών και του ανεύθυνου πρόχειρου σχεδιασμού της Κυβέρνησης.

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να συνδεθούν τα φωτοβολταϊκά έργα που έχουν ολοκληρωθεί από την πλευρά των επενδυτών αλλά δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις συμβάσεις χρονοδιαγράμματα σύνδεσης τους;

2. Προτίθεται να λάβει μέτρα για την επίσπευση των διαδικασιών της ενεργοποίησης σύνδεσης των ολοκληρωμένων φωτοβολταϊκών έργων προκειμένου να ενισχυθεί η αυτάρκεια και κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας μας ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης;»

Σχόλια