Η Πελοπόννησος ο μεγαλύτερος αμπελώνας της Ελλάδας

Αν και οι αμπελοκαλλιέργειές της μειώθηκαν κατά 3,1% (μεταξύ 2015 και 2020) η Περιφέρεια Πελοποννήσου με 247.739 στρέμματα παραμένει ο μεγαλ...


Αν και οι αμπελοκαλλιέργειές της μειώθηκαν κατά 3,1% (μεταξύ 2015 και 2020) η Περιφέρεια Πελοποννήσου με 247.739 στρέμματα παραμένει ο μεγαλύτερος αμπελώνας της Ελλάδας.

Αυτό επισημαίνει έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που δημοσιεύτηκε χθες και σύμφωνα με την οποία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου καλλιεργούνται 100.087 στρέμματα οινάμπελα και 147.652 στρέμματα σταφίδα.

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου ακολουθούν η Κρήτη με εκτάσεις αμπελώνων που ανέρχονται σε 221.845 στρέμματα το 2020, μειωμένες κατά 1,6% σε σχέση με το 2015, και η Δυτική Ελλάδα με 164.521 στρέμματα το 2020, χωρίς σημαντική μεταβολή (0,05%) σε σχέση με το 2015.

Οι περισσότερες εκτάσεις με οινάμπελα για το 2020 καταγράφονται στην Πελοπόννησο (100.087 στρέμματα) και ακολουθούν η Δυτική Ελλάδα με 88.281 στρέμματα και η Κρήτη με 77.616 στρέμματα.

Οι περισσότερες εκτάσεις με σταφιδάμπελα για το 2020 (δηλαδή το 75,8% της συνολικής έκτασης σταφιδάμπελων) καταγράφονται σε δύο Περιφέρειες: στην Πελοπόννησο με 147.652 στρέμματα και στην Κρήτη με 144.228 στρέμματα.
Αναφορικά με τα κρασιά ΠΟΠ και ΠΓΕ για το 2020, οι περισσότερες εκτάσεις με οινάμπελα για την παραγωγή οίνων ΠΟΠ καταγράφονται επίσης στην Πελοπόννησο (34.552 στρέμματα) μειωμένες κατά 4,1% σε σχέση με το 2015, ενώ οι περισσότερες εκτάσεις με οινάμπελα για την παραγωγή οίνων ΠΓΕ καταγράφονται στη Στερεά Ελλάδα (63.289 στρέμματα) αυξημένες κατά 2,0% σε σχέση με το 2015.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πιο διαδεδομένη ποικιλία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι το Αγιωργίτικο, καθώς καλλιεργείται στο 29,6% των εκτάσεών της.

Θ.Λ.


Σχόλια