Βασίλης Κεγκέρογλου : Άμεσες ενέργειες προκειμένου να αρθούν άδικοι φορολογικοί καταλογισμοί για δωρεές ή γονικές παροχές

Mε ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Οικονομικών, ο Βουλευτής Ηρακλείου, κ.Βασίλης Κεγκέρογλου ζητά άμεσες ενέργειες προκειμένου να αρθο...


Mε ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Οικονομικών, ο Βουλευτής Ηρακλείου, κ.Βασίλης Κεγκέρογλου ζητά άμεσες ενέργειες προκειμένου να αρθούν άδικοι φορολογικοί καταλογισμοί για δωρεές ή γονικές παροχές.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν.4839/21 η δωρεά χρηματικών ποσών προς συγκεκριμένα πρόσωπα, η οποία διενεργείται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, υπόκεινται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), μετά την αφαίρεση εφάπαξ αφορολογήτου ποσού οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ.

Ελλείψει διευκρινιστικής εγκυκλίου αναφορικά με την ερμηνεία των όρων “μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων”, πάρα πολλοί φορολογούμενοι, ύστερα και από σωρεία πληροφοριών, προερχόμενες κυρίως από εξωτερικές πηγές, εύλογα αντιλήφθηκαν ότι όλες οι δωρεές και οι γονικές παροχές που πραγματοποιούνται μέσα από το πιστωτικό σύστημα ή οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από την ΤτΕ θα γίνονται δεκτές από την εφορία και θα είναι αφορολόγητες μέχρι του ποσού των 800.000 Ευρώ, ακόμη και όταν το δωρηθέν ποσό αναληφθεί από τον λογαριασμό του δωρητή και κατατεθεί στο λογαριασμό μου δωρεοδόχου ή όταν η δωρεά συντελεσθεί με κατάθεση του δωρητή στον τραπεζικό λογαριασμό του δωρεοδόχου.

Στην κατεύθυνση αυτή, πάρα πολλοί γονείς, που τελούσαν σε πλάνη, προέβησαν καλόπιστα, ιδίως κατά το αρχικό διάστημα της εφαρμογής του ως άνω νόμου, σε αναλήψεις χρηματικών ποσών από τους λογαριασμούς που τηρούσαν σε τραπεζικά καταστήματα και ευθύς αμέσως σε καταθέσεις σε τραπεζικό λογαριασμό των δωρεοδόχων και εξαιτίας μάλιστα της πλάνης τους αυτής προκάλεσαν την επιβολή υψηλής φορολογίας.

Επειδή πρόκειται για πλάνη "συγγνωστή" (δηλαδή συγχωρήσιμη),

Επειδή η φορολογική αρχή δύναται στα πλαίσια επανεξέτασης των συγκεκριμένων φορολογικών διαφορών να συγχωρέσει τη πλάνη των φορολογουμένων και να ακυρώσει τους φορολογικούς καταλογισμούς

Επειδή οι εν λόγω φορολογούμενοι πληρούν στο πρόσωπό τους όλες τις κατά νόμο φορολογικές προϋποθέσεις δικαιολόγησης, της εκ μέρους τους κατοχής των χρηματικών ποσών και κάλλιστα θα μπορούσαν, χωρίς να προκύψει γι’αυτούς το παραμικρό φορολογικής φύσης πρόβλημα, να προβούν στην ίδια ακριβώς γονική παροχή, έχοντας κάνει την ίδια ακριβώς κατάθεση, με απευθείας μεταφορά των χρημάτων αυτών από προσωπικό λογαριασμό.


Ερωτάστε κ. Υπουργέ:

  • Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να ακυρωθούν (τυχόν) φορολογικοί καταλογισμοί που επιβλήθηκαν σε καλόπιστους φορολογούμενους πολίτες που τελούσαν σε συγγνωστή πλάνη, ελλείψει μάλιστα διευκρινιστικής εγκυκλίου από την φορολογική διοίκηση;
  • Προτίθεστε να δώσετε κατεύθυνση να εξεταστούν άμεσα τυχόν ενδικοφανείς προσφυγές φορολογούμενων πολιτών για πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου γονικής παροχής που έχουν επιβληθεί από τις αρμόδιες ΔΟΥ, με πνεύμα δικαιοσύνης και κατανόησης;

Σχόλια