Συστάσεις στους παραγωγούς για την εφαρμογή ανοιξιάτικων ψεκασμών κυρίως σε δενδρώδεις , ετήσιες καλλιέργειες & αμπέλια

Συστάσεις στους παραγωγούς της περιοχής απευθύνει το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτ...


Συστάσεις στους παραγωγούς της περιοχής απευθύνει το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας όσον αφορά στους ψεκασμούς.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, «επειδή το διάστημα που διανύουμε συμπίπτει με την εφαρμογή ανοιξιάτικων ψεκασμών, κυρίως στις δενδρώδεις, αλλά και ετήσιες καλλιέργειες και τα αμπέλια, θα πρέπει οι καλλιεργητές και οι λοιποί χρήστες να έχουν υπόψη τους τα εξής:

1. Να γίνεται επιλογή του κατάλληλου φυτοφαρμάκου, εγκεκριμένου για την καλλιέργεια που θα χρησιμοποιηθεί

2. Να τηρούνται προσεκτικά η νομοθεσία εφαρμογής φυτοφαρμάκων και οι οδηγίες της ετικέτας του σκευάσματος

3. Να γίνεται ψεκασμός μόνον όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη καταπολέμησης ή και πρόληψης, πάντοτε ύστερα από οδηγίες γεωπόνου

4. Να μη γίνεται ψεκασμός αν αναμένεται βροχή ή φυσάει και σε καμία περίπτωση να μη δημιουργείται μεταφερόμενο νέφος

5. Το ψεκαστικό συγκρότημα να είναι συντηρημένο και να λειτουργεί με την προβλεπόμενη πίεση

6. Αν το φυτοφάρμακο που θα επιλεγεί είναι τοξικό για τις μέλισσες, να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εφαρμογή του, για την αποφυγή της μελισσοτοξικότητας. Δεν πρέπει να ψεκάζονται ανθισμένα ζιζάνια, δέντρα και να αποφεύγεται ο ψεκασμός τις ώρες δραστηριότητας των μελισσών

7. Να τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας από υδάτινους αποδέκτες

8. Κατά την εφαρμογή να χρησιμοποιούνται απαραιτήτως γάντια, μάσκα και κατάλληλη ενδυμασία

9. Να τηρούνται οι αποστάσεις και οι απαγορεύσεις που προβλέπει η νομοθεσία από κατοικίες, σχολεία και άλλους ευαίσθητους χώρους.

10. Σε κάθε περίπτωση πριν από τον ψεκασμό πρέπει να ειδοποιούνται οι περίοικοι, οι ιδιοκτήτες γειτονικών αγροτεμαχίων, αλλά και τυχόν περαστικοί, με ανακοίνωση ψεκασμού, που αναρτάται στα όρια της ψεκαζόμενης περιοχής.

11. Οι κενές συσκευασίες να ξεπλένονται τρεις φορές και να καταστρέφονται με τρύπημα και όχι με καύση».

Σχόλια