Ο βιολογικός τομέας της ΕΕ χρειάζεται λύσεις με γνώμονα την αγορά, λένε οι ευρωβουλευτές

Η έκθεση της επιτροπής χαιρέτισε την αναγνώριση από την Επιτροπή της βιολογικής γεωργίας ως βασικού συστατικού στοιχείου στην πορεία της ΕΕ ...


Η έκθεση της επιτροπής χαιρέτισε την αναγνώριση από την Επιτροπή της βιολογικής γεωργίας ως βασικού συστατικού στοιχείου στην πορεία της ΕΕ προς πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων και αγκάλιασε τη φιλοδοξία που ορίζεται στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο». 

Η επιτροπή γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (AGRI) έδωσε το πράσινο φως σε μια νέα έκθεση σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα, στην οποία υπογραμμίζει την ανάγκη για λύσεις με γνώμονα την αγορά και περισσότερη στήριξη των χωρών για την εκπόνηση στρατηγικών για την ενίσχυση του τομέα.

Η έκθεση για την πρωτοβουλία, η οποία έλαβε το πράσινο φως από τους ευρωβουλευτές την Πέμπτη (31 Μαρτίου), συντάχθηκε ως αντίδραση στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τα βιολογικά προϊόντα, το οποίο παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 2021.

Το σχέδιο περιγράφει μια τριπλή δράση που αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων τόσο για την παραγωγή όσο και για την κατανάλωση βιολογικών προϊόντων σε όλη την ένωση, σύμφωνα με τον φιλόδοξο στόχο του 25% της γεωργικής γης που καλλιεργείται βιολογικά έως το 2030, όπως περιγράφεται στην εμβληματική πολιτική της ΕΕ για τα τρόφιμα «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Η έκθεση της επιτροπής χαιρέτισε την αναγνώριση από την Επιτροπή της βιολογικής γεωργίας ως βασικού συστατικού στοιχείου στην πορεία της ΕΕ προς πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων και αγκάλιασε τη φιλοδοξία που ορίζεται στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Τόνισε επίσης ότι η ανάπτυξη του βιολογικού τομέα πρέπει να συνοδεύεται από εξελίξεις στην αλυσίδα εφοδιασμού με γνώμονα την αγορά.

Έτσι, η έκθεση ζήτησε μέτρα για την τόνωση της περαιτέρω ζήτησης βιολογικών τροφίμων, διασφαλίζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και διασφαλίζοντας τη μελλοντική κερδοφορία της αγοράς βιολογικών προϊόντων της ΕΕ.

Ως εκ τούτου, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν τη δημιουργία ενός εναρμονισμένου ευρωπαϊκού συστήματος για την πιστοποίηση των εισροών για τη βιολογική γεωργία.

Αναγνωρίζοντας τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης κάθε κράτους μέλους, η έκθεση υποστήριξε τη δημιουργία εθνικών ή περιφερειακών στρατηγικών με «συγκεκριμένες, χρονικά προσδιορισμένες δράσεις» για τη βιολογική γεωργία.

Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να καταρτιστούν στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης διαδικασίας διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, ιδίως τους βιοκαλλιεργητές και τις ενώσεις, προκειμένου να επιτευχθούν οι «καλύτερες δυνατές συνέργειες», αναφέρει η έκθεση.

Ενώ αυτή η φιλοδοξία περιγράφεται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τη βιολογική γεωργία, οι ευρωβουλευτές κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει περισσότερη στήριξη στον τομέα αυτό.

Χαιρετίζοντας την υποστήριξη των ευρωβουλευτών, ο πρόεδρος της IFOAM Organics Europe, Γιάν Πλάγκε, χαρακτήρισε το σχέδιο ως «ζωτικής σημασίας» για την αύξηση τόσο της παραγωγής όσο και της ζήτησης βιολογικών προϊόντων που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου του 25%.

«Η βιολογική γεωργία είναι μέρος της λύσης όταν πρόκειται για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την αποκατάσταση της απώλειας της βιοποικιλότητας», δήλωσε, τονίζοντας την ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα βιολογικά προϊόντα και την καλύτερη διατροφή τόσο στα σχολεία όσο και στους καταναλωτές.

Από την πλευρά της, η ένωση αγροτών της ΕΕ COPA-COGECA χαιρέτισε επίσης την «καλή δουλειά που έκανε η επιτροπή».

Η ένωση επαίνεσε ιδιαίτερα την έμφαση που δίνει η έκθεση στην ανάγκη για μια ισχυρή προσέγγιση με γνώμονα την αγορά, μεταξύ άλλων μέσω της υποστήριξης των πράσινων δημόσιων συμβάσεων, καθώς και την επισήμανση της ανάγκης στήριξης των γεωργών στη διαδικασία μετατροπής τους.

«Οι Ευρωπαίοι αγρότες και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί χρειάζονται μια ισχυρή προσέγγιση με γνώμονα την αγορά, καθώς και νέες εισαγωγές για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και βιώσιμοι», δήλωσε η Λον Άντερσεν, πρόεδρος της ομάδας εργασίας της ένωσης για τα βιολογικά προϊόντα. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι όλες αυτές οι πτυχές περιλαμβάνονται στην έκθεση και επομένως είναι «πολύ ικανοποιημένοι» από τη δουλειά που έκαναν οι ευρωβουλευτές.

Το ψήφισμα σχετικά με ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία θα ψηφιστεί τώρα από την ολομέλεια του Κοινοβουλίου, η οποία προσωρινά έχει προγραμματιστεί κατά τη διάρκεια της συνόδου του Μαΐου.

Από Natasha Foote | EurActiv.com | Μεταφρασμένο από Γεωργία Ευαγγελία Καραγιάννη


πηγή:euractiv.gr

Σχόλια