Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: Γεωργικό Σχολείο στην περιοχή της Τριφυλίας

Την έναρξη του δεύτερου κύκλου του προγράμματος με τίτλο Γεωργικό Σχολείο ανακοινώνει το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,...


Την έναρξη του δεύτερου κύκλου του προγράμματος με τίτλο Γεωργικό Σχολείο ανακοινώνει το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Πιο αναλυτικά, το Γεωργικό Σχολείο, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου στην Καλαμάτα, ξεκινά την προετοιμασία του δεύτερου κύκλου για την περιοχή της Τριφυλίας. Προσκαλεί λοιπόν τους αγρότες της ευρύτερης περιοχής της Τριφυλίας να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής μέχρι τις 29 Απριλίου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, περιλαμβάνει 9 θεματικές ενότητες και είναι δωρεάν (χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου). Θα υλοποιηθεί διά ζώσης και ξεκινά στις αρχές Μαΐου στην Κυπαρισσία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων, καθώς και να υποβάλουν τις αιτήσεις και να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης

 Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο Καλαμάτας (Ασπρόχωμα), στη διεύθυνση: Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αντικάλαμος Καλαμάτα, Τ.Κ. 24100, τηλέφωνο επικοινωνίας: 27210 45290, email: kedivim@uop.gr, n.kouzi@uop.gr, υπεύθυνη επικοινωνίας: Νίκη Κουζή. Ώρες επικοινωνίας: 9 π.μ. - 3 μ.μ.

Εναλλακτικά οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν διά ζώσης ή ταχυδρομικώς ή με email.

Δικαιολογητικά: Βεβαίωση κατά κύριο επάγγελμα αγρότη (μητρώο αγροτών). Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.


Σχόλια