Δημιουργείται Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας στην Λάρισα

Στην πόλη της Λάρισας και ειδικότερα σε δημοτική έκταση 70 στρεμμάτων θα αναπτυχθούν οι υποδομές του Ινστιτούτου Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχ...


Στην πόλη της Λάρισας και ειδικότερα σε δημοτική έκταση 70 στρεμμάτων θα αναπτυχθούν οι υποδομές του Ινστιτούτου Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας (iBO) του Εθνικού Κέντρου Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.Στην πόλη της Λάρισας και ειδικότερα σε δημοτική έκταση 70 στρεμμάτων, που παραχωρεί κατά χρήση ο Δήμος Λαρισαίων στην περιοχή του Μεζούρλου θα αναπτυχθούν οι υποδομές του Ινστιτούτου Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας (iBO) του Εθνικού Κέντρου Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Λαρισαίων και ΕΚΕΤΑ υπεγράφη το μεσημέρι της Πέμπτης στο Δημαρχείο της Λάρισας μεταξύ του δημάρχου Λαρισαίων Απόστολου Καλογιάννη και του προέδρου και γενικού διευθυντή του ΕΚΕΤΑ κ. Δημ. Τζοβάρα.

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης είναι Νομικό Πρόσωπο εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, με ιδιαίτερα αξιόλογη πορεία ως ερευνητικό κέντρο στον ευρωπαϊκο χώρο και πρώτος σε σειρά φορέας έρευνας σε προσέλκυση κεφαλαίων για την έρευνα στην Ελλάδα. Το ΕΚΕΤΑ έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ) για ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα που αφορά και στα πέντε Ινστιτούτα του.

  


Στο πλαίσιο της ευρύτερης υποδομής που θα περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο, το ΕΚΕΤΑ 2.0, έχει εγκριθεί για το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας (iBO), προϋπολογισμός συνολικού ύψους 5,7 εκατ. Ευρώ. Το iBO θα επενδύσει στην ανάπτυξη μιας σειράς υποδομών και ερευνητικών ομάδων στην περιοχή της Θεσσαλίας που εστιάζουν στον ευρύτερο τομέα της αγρο-τεχνολογίας.

Σημειώνεται ότι ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης της επένδυσης του ΕΚΕΤΑ στη Λάρισα είναι η επόμενη τετραετία και σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο η επένδυση στην περιοχή του Μεζούρλου περιλαμβάνει τα εξής:

Στην σύντομη τοποθέτησή του ο δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης τόνισε ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική συνεργασία που διαμορφώνει προϋποθέσεις που δεν είναι συνηθισμένες στην Τ.Α. Ο δήμαρχος επεσήμανε ότι η στρατηγικής της εξωστρέφειας και των συνεργασιών φέρνει αποτελέσματα για την πόλη και την περιοχή, υπενθυμίζοντας τη βασική στόχευση της πόλης για ανάδειξή της σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης της χώρας. Παράλληλα τόνισε ότι η Λάρισα και την ευρύτερη περιοχή είναι εφικτό να εξελιχθούν σε κεντρικό πόλο για την Αγροτική Εκπαίδευση και Έρευνα στην χώρα.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ κ. Δημ. Τζοβάρας αφού αναφέρθηκε στο έργο και την πορεία του Κέντρου και ευχαρίστησε το Δήμο Λαρισαίων για την αποδοτική συνεργασία, υποστηρίζοντας ότι ήταν συνειδητή επιλογή του ΕΚΕΤΑ η ανάπτυξη του Ινστιτούτου στη Λάρισα.

  


Τι περιλαμβάνει η επένδυση των 5, 7 εκατ. ευρώ

Α Κτηριακή υποδομή εμβαδού 2.300 τ.μ.
Προορίζεται για τη φιλοξενία 150 – 200 θέσεων εργασίας και θα περιλαμβάνει:
Α1 Κτηριακή υποδομή ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού του Ινστιτούτου
Α2 Εργαστηριακές υποδομές αιχμής για τους ερευνητικούς άξονες του ινστιτούτου:
Α2_1 Agrο-Intel – Οι δράσεις του άξονα Agro-Intelligence έχουν ως σημείο αναφοράς την «Γεωργία έντασης γνώσης» (Γεωργία Ακριβείας | Ευφυής Γεωργία | Ψηφιακή Γεωργία) και εκτείνονται σε περιοχές εφαρμογής από την εντός του αγρού αυτοματοποίηση-ρομποτοποίηση των βιο-παραγωγικών εργασιών και διαδικασιών (είτε ανοικτού είτε ελεγχόμενου περιβάλλοντος) έως αυτή των πρώτων σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας των παραγόμενων προϊόντων. O άξονας Agro- Intel περιλαμβάνει τις μονάδες έρευνας:
– Αγρο-ρομποτικής & τεχνητής νοημοσύνης
– Αγρο-πληροφορικής
Α2_2 Agri-Zero – Οι ερευνητικές δράσεις του άξονα Agri-Zero εστιάζουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω ενεργειακά ευφυών και πράσινων συστημάτων καθώς και την αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης των βιο-παραγωγικών δραστηριοτήτων με το περιβάλλον, την ανάπτυξη μεθόδων ενεργειακής αυτονομίας τους για τη βέλτιστη εφαρμογή και προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας. O άξονας Agri-Zero περιλαμβάνει τις μονάδες έρευνας:
– Περιβαλλοντικής μηχανικής και αειφορίας
– Ενεργειακών συστημάτων βιο-παραγωγής
A2_3 Agri-Ergo – Οι κύριοι τομείς έρευνας του άξονα Agri-Ergo επικεντρώνονται στην Εργονομία και τη Βιομηχανική σχετικά με τις γεωργικές εργασίες και την ποιότητα ζωής. Παράλληλα πραγματοποιείται εφαρμοσμένη έρευνα στην εργονομική αλληλεπίδραση ανθρώπων–μηχανών σε γεωργικά περιβάλλοντα. Στόχος είναι η ανάπτυξη εργαλείων και τεχνολογιών για την πρόγνωση και αξιολόγηση δυσλειτουργιών και βλαβών της ανθρώπινης εργασίας καθώς και παραγόντων που σχετίζονται με την ευζωία των ζώων παραγωγής. Ο άξονας Agri-Ergo περιλαμβάνει τις μονάδες έρευνας:
– Εργονομίας συστημάτων βιο-παραγωγής
– Εμβιομηχανικής βιο-παραγωγικών συστημάτων
A3 Agri-Business Center για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας στο ευρύ κοινό και τον παραγωγικό και επιχειρηματικό τομέα.
Β i-hectare / European prototype digital farm
Μία πρότυπη φάρμα που θα λειτουργήσει ως χώρος μελέτης και ελέγχου των εφαρμογών των τεχνολογιών αιχμής στην γεωργία που θα αναπτύσσονται από τις ερευνητικές ομάδες του ΙΒΟ . Παράλληλα θα λειτουργήσει και ως χώρος επίδειξης για την διάχυση των αποτελεσμάτων από τις έρευνες και εφαρμογές των νέων τεχνολογιών.


πηγή:in.gr

Σχόλια