Χαρτογράφηση των επενδυτικών αναγκών της χώρας, για την πράσινη μετάβαση

Η ανάγκη «χαρτογράφησης» των χρηματοδοτικών και επενδυτικών αναγκών της χώρας για την επίτευξη της πράσινης οικονομικής μετάβασης, λαμβάνοντ...


Η ανάγκη «χαρτογράφησης» των χρηματοδοτικών και επενδυτικών αναγκών της χώρας για την επίτευξη της πράσινης οικονομικής μετάβασης, λαμβάνοντας υπόψη τον διακριτό ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας, και σε συνάρτηση με τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς στόχους για το κλίμα, τονίσθηκε στην πρώτη διαδικτυακή συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση και την Πράσινη Οικονομική Μετάβαση.

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταικούρας, ο οποίος- αφού χαιρέτισε την άμεση ανταπόκριση των συμμετεχόντων στην Ομάδα στο κάλεσμα για συνεργασία- έδωσε έμφαση στη σημασία της σύμπραξης του Υπουργείου Οικονομικών, των ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών, του ιδιωτικού και τραπεζικού τομέα και των ακαδημαϊκών στο κρίσιμο αυτό εγχείρημα.

Η ομάδα Εργασίας αναμένεται να προχωρήσει εντός των επόμενων μηνών στην κατάρτιση στρατηγικών κατευθύνσεων, με στόχο:

-Την ανάδειξη των ενδεδειγμένων βιώσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και οικονομικών πολιτικών για την πράσινη μετάβαση της πραγματικής οικονομίας, με ιδιαίτερη αναφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

-Την αποτελεσματική συμβολή της δημοσιονομικής πολιτικής και της εκδοτικής στρατηγικής του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να επιτευχθεί η περαιτέρω κινητοποίηση πόρων για την πράσινη μετάβαση, με ταυτόχρονη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

-Να διασφαλιστεί ότι η πράσινη οικονομική μετάβαση της χώρας, θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και εξωστρέφειας, καθώς και εργαλείο ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Η Ομάδα Εργασίας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και την πράσινη οικονομική μετάβαση συστάθηκε με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών στα τέλη του προηγούμενου μήνα.

Σχόλια