Θέση Εργασίας για Γεωπόνο ΤΕ ή ΠΕ στην εταιρεία Αρχιτεκτονικής Τοπίου ecoscapes στην Αθήνα

Από την εταιρεία Αρχιτεκτονικής Τοπίου ecoscapes στην Αθήνα, ζητείται Γεωπόνος ΤΕ ή ΠΕ 10ετούς εμπειρίας εργοδηγός έργων πρασίνου για μόνιμη...


Από την εταιρεία Αρχιτεκτονικής Τοπίου ecoscapes στην Αθήνα, ζητείται Γεωπόνος ΤΕ ή ΠΕ 10ετούς εμπειρίας εργοδηγός έργων πρασίνου για μόνιμη απασχόληση .

Αποστολή βιογραφικών accounts@ecoscapes.gr,

Πληροφορίες 6981659474

Σχόλια