Mελέτη Aκαδημαϊκών: Βλάπτει τους κλιματικούς στόχους η προώθηση των βιοκαυσίμων από την ΕΕ ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας ...

«Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τα βιοκαύσιμα δεν 'αναθέτουν την αποψίλωση των δασών σε τρίτους', όπως περιγράφει η έκθεση. Όλα τα βιοκ...


«Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τα βιοκαύσιμα δεν 'αναθέτουν την αποψίλωση των δασών σε τρίτους', όπως περιγράφει η έκθεση. Όλα τα βιοκαύσιμα που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ, είτε εισαγόμενα είτε εγχώρια, τηρούν αυστηρά κριτήρια αειφορίας, συμπεριλαμβανομένων αυστηρών απαιτήσεων για την αποφυγή οποιασδήποτε χρήσης αποψιλωμένων εκτάσεων». 

Η προώθηση των βιοκαυσίμων από την ΕΕ ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας υπονομεύει τους κλιματικούς στόχους της ένωσης, σύμφωνα με μια νέα μελέτη ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου Princeton και του CIRAD, ενός γαλλικού οργανισμού γεωργικής έρευνας. Η βιομηχανία κατηγόρησε την έκθεση ότι αγνοεί τα οφέλη των ενεργειακών καλλιεργειών για να προωθήσει μια αφήγηση κατά των βιοκαυσίμων.

Η έκθεση επικρίνει τους ευρωβουλευτές για την παροχή κινήτρων στην ανάπτυξη καλλιεργειών για βιοκαύσιμα μέσω πολιτικών βιοενέργειας, υποστηρίζοντας ότι η γη που προορίζεται για βιοκαύσιμα θα πρέπει να αναδασωθεί ή να μετατραπεί σε γεωργική γη για την επίτευξη των κλιματικών στόχων.

Σύμφωνα με το πρότυπο της Επιτροπής, το κόστος ευκαιρίας που συνεπάγεται η αφιέρωση γης στα βιοκαύσιμα δεν καταγράφεται, υπονομεύοντας το πραγματικό κλιματικό κόστος, σύμφωνα με τον Tim Searchinger του Πανεπιστημίου Princeton, βασικό εισηγητή της έκθεσης.

«Ενώ [η Ευρωπαϊκή Επιτροπή] μιλάει για δέσμευση περισσότερου άνθρακα στην Ευρώπη και για βελτίωση της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη, η ουσία είναι ότι ουσιαστικά θυσιάζει όλα αυτά για τη βιοενέργεια», δήλωσε.

Η απόφαση της Ευρώπης να δεσμεύσει τη γη για την παραγωγή βιοκαυσίμων σημαίνει ότι η γεωργική γη πρέπει να αναζητηθεί στο εξωτερικό.

«Καθαρίζουμε περίπου 12 εκατομμύρια εκτάρια γης ετησίως για νέα προϊόντα διατροφής. Και [οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής] λένε ότι η αφαίρεση μερικών από τις υψηλότερης απόδοσης υφιστάμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις στον κόσμο από την παραγωγή τροφίμων και η χρήση τους για κάτι άλλο είναι δωρεάν; Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα; Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό;», διερωτήθηκε ο Searchinger.

Οι συντάκτες της μελέτης υποστηρίζουν ότι η κατανάλωση βιοκαυσίμων στην ΕΕ πρέπει να μειωθεί στα επίπεδα του 2010, με μεγάλο μέρος της γης που σήμερα προορίζεται για την παραγωγή αιθανόλης και βιοντίζελ να επαναχρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της δασοκομίας και της παραγωγής τροφίμων.

Κάτι τέτοιο θα επέτρεπε στην Ευρώπη να αποκαταστήσει την πολύ μειωμένη βιοποικιλότητα της ηπείρου, μια κίνηση που θα είχε πολλαπλά οφέλη για το κλίμα, σύμφωνα με τον Searchinger.

Η μείωση των εισαγωγών τροφίμων θα απομάκρυνε επιπλέον την πίεση από τις χώρες εκτός της ένωσης να αποψιλώνουν τη γη για καλλιέργεια, μειώνοντας την «ιδιοποίηση» ξένης γης από την ΕΕ, υποστηρίζουν οι συγγραφείς.

«Σχεδόν όλες οι στρατηγικές για το κλίμα απαιτούν να σταματήσει η επέκταση της γεωργικής γης για να διατηρηθούν τα δάση και οι σαβάνες τους. Η Ευρώπη έχει να διαδραματίσει έναν κρίσιμο ρόλο. Ωστόσο, σήμερα αναθέτουμε την αποψίλωση των δασών σε τρίτους», δήλωσε ο Patrice Dumas του Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), συν-συγγραφέας της έκθεσης.

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι η δέσμη νομοθετικών μέτρων της ΕΕ για το κλίμα «Fit for 55», η οποία στοχεύει στη μείωση των εκπομπών της ΕΕ κατά 55% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, θα βλάψει τη βιοποικιλότητα στην ΕΕ και θα καταστρέψει τις καταβόθρες άνθρακα, καθιστώντας δυσκολότερη την επίτευξη των φιλόδοξων κλιματικών στόχων του μπλοκ.

Σύμφωνα με τον Searchinger, απαιτούνται αλλαγές στην ΕΕ ως προς τον άνθρακα στα βιοκαύσιμα.

«Η βασική λύση είναι να υπολογίζεται το κόστος ευκαιρίας από την αφιέρωση γης στη βιοενέργεια κατά την αξιολόγηση των κλιματικών τους επιπτώσεων», δήλωσε ο Searchinger. «Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναγνωριστεί ότι η γη είναι περιορισμένη και ότι αν η Ευρώπη τη χρησιμοποιήσει για βιοενέργεια, αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται περισσότερη γη αλλού για τρόφιμα και ότι υπάρχουν λιγότερες ευκαιρίες να σωθούν και να αποκατασταθούν τα δάση».

Πολιτική της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα

Ερωτηθείσα από τη EURACTIV σχετικά με τα ευρήματα της μελέτης του Princeton και του CIRAD, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι δεσμεύεται να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων, τα οποία χαρακτήρισε ως «σημαντικό στοιχείο» της πολιτικής της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

«Τα κράτη μέλη παραμένουν ελεύθερα να χρησιμοποιούν και να εισάγουν βιοκαύσιμα, αλλά θα μπορούν να τα συμπεριλάβουν στους στόχους τους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μόνο μέχρι τα συγκεκριμένα όρια που ορίζει η οδηγία – εκτός εάν πιστοποιούνται ως χαμηλής ILUC», δήλωσε αξιωματούχος της Επιτροπής στη EURACTIV, αναφερόμενος στην έμμεση αλλαγή χρήσης γης, το φαινόμενο κατά το οποίο οι αγρότες επιλέγουν να καλλιεργούν κερδοφόρες καλλιέργειες βιοκαυσίμων αντί για τρόφιμα.

Οι Βρυξέλλες έχουν θέσει όριο 7% στην ποσότητα των βιοκαυσίμων με βάση τις καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται στον τομέα των μεταφορών. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν επίσης να υπερβούν την αύξηση κατά 1% μονάδες σε σύγκριση με το εθνικό μερίδιο αυτών των καυσίμων στις σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές το 2020. Για παράδειγμα, εάν το επίπεδο κατανάλωσης το 2020 ήταν 4%, η χώρα δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει το 5% φέτος.

Η Επιτροπή εξέδωσε επιπλέον μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που δίνει στα βιοκαύσιμα ως πρώτη ύλη μια ποσοστιαία βαθμολογία με βάση τη συμβολή τους στην ILUC.

Μόνο το φοινικέλαιο, το οποίο έχει ποσοστιαία βαθμολογία 45% για την επέκταση της γης, έχει ουσιαστικά απαγορευτεί ως καύσιμο μεταφορών στην ΕΕ. Το φοινικέλαιο θα καταργηθεί πλήρως ως πηγή καυσίμου στην ΕΕ έως το 2030.

«Καμία πρακτική σημασία»

Τα ευρήματα της μελέτης αμφισβητήθηκαν από παράγοντες του κλάδου, οι οποίοι κατηγόρησαν τους συντάκτες ότι δεν αναγνώρισαν ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων στην ΕΕ μειώνει σημαντικά την ανάγκη εισαγωγής ζωοτροφών και ορυκτών καυσίμων από χώρες εκτός της ένωσης.

Η παραγωγή αιθανόλης και βιοντίζελ δημιουργεί πρωτεΐνες που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, ενώ τα βιοκαύσιμα χρησιμοποιούν τα πλεονάζοντα λίπη και υδατάνθρακες που δεν μπορούν να καταναλωθούν, δήλωσε ο André Paula Santos, διευθυντής δημοσίων σχέσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Βιοντίζελ (EBB).

Η προώθηση της παραγωγής πρωτεϊνών από τα βιοκαύσιμα συμβάλλει στην πραγματικότητα στην άμβλυνση της παγκόσμιας επισιτιστικής ανασφάλειας, υποστήριξε, υπογραμμίζοντας την ικανότητα της βιομηχανίας να αποθηκεύει και να μεταφέρει σιτηρά ως περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση έλλειψης τροφίμων.

Ο Santos απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς ότι η βιομηχανία βιοκαυσίμων προκαλεί έμμεσα την καταστροφή των δασών εκτός Ευρώπης.

«Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τα βιοκαύσιμα δεν ‘αναθέτουν την αποψίλωση των δασών σε τρίτους’, όπως περιγράφει η έκθεση. Όλα τα βιοκαύσιμα που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ, είτε εισαγόμενα είτε εγχώρια, τηρούν αυστηρά κριτήρια αειφορίας, συμπεριλαμβανομένων αυστηρών απαιτήσεων για την αποφυγή οποιασδήποτε χρήσης αποψιλωμένων εκτάσεων», δήλωσε.

Ο Σάντος αναφέρθηκε στην απόφαση της ΕΕ να καταργήσει σταδιακά τα βιοκαύσιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε καύσιμα ΙLUC ως απόδειξη ότι η τρέχουσα παραγωγή βιοκαυσίμων είναι σύμφωνη με τους κλιματικούς στόχους της ΕΕ.

Η ePURE, μια εμπορική ένωση που εκπροσωπεί τους ευρωπαίους παραγωγούς αιθανόλης, ήταν ομοίως επικριτική απέναντι στη μελέτη. Η Simona Vackeová, προσωρινή Γενική Γραμματέας της ePURE, υποστήριξε ότι η έκθεση δεν έχει ‘καμία πρακτική σημασία’ για την ανανεώσιμη αιθανόλη στην Ευρώπη, δεδομένου ότι οι καλλιέργειές της χαρακτηρίζονται ως χαμηλήςILUC.

Η καλλιέργεια καλλιεργειών για την κατανάλωση βιοκαυσίμων στην ΕΕ το 2018 ανήλθε σε λιγότερο από το 3% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης της ΕΕ, δήλωσε η Vackeová. Αυτό είναι μικρότερο από το μερίδιο των αδρανών εκτάσεων στην ΕΕ, πρόσθεσε.Από Sean Goulding Carroll | EURACTIV.com | Μεταφρασμένο από Γεωργία Ευαγγελία Καραγιάννη


Σχόλια