1η Ημερίδα Ινστιτούτο Μελέτης & Προώθησης Φαρμακευτικών & Αρωματικών Φυτών (Ιν.Φ.Α.Φ.) την Τετάρτη 11 Μαϊου 2022

Ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Μελέτης & Προώθησης Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών (Ιν.Φ.Α.Φ.) στο Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο του Γεωπο...


Ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Μελέτης & Προώθησης Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών (Ιν.Φ.Α.Φ.) στο Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που ταυτόχρονα αποτελεί και Κέντρο Αριστείας του Γ.Π.Α.

Το Ιν.Φ.Α.Φ. έχει ως αποστολή τη σύνδεση της έρευνας και της παραγόμενης γνώσης του ΓΠΑ με την πρωτογενή παραγωγή, τη βιομηχανία τροφίμων, φαρμάκων, κοσμετολογίας και την αγορά, για την εξέλιξη του τομέα των Ελληνικών Φ.Α.Φ και την ένταξη των προϊόντων τους στο διεθνές δίκτυο αγορών.

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Μαϊου 2022 στο Αμφιθέατρο της βιβλιοθήκης του ΓΠΑ από τις 11.00 π.μ. έως τις 15.00 μ.μ. με υβριδική μορφή (φυσική παρουσία και διαδικτυακά) και θα απευθύνεται, σε μέλη του Δημόσιου Τομέα, στην Ακαδημαϊκή κοινότητα (Καθηγητές και Ερευνητές) με σχετικό έργο και ερευνητική συνεργασία με το Ιν.Φ.Α.Φ. και σε μέλη του Ιδιωτικού τομέα (Οργανισμούς και Εταιρείες) με επιστημονική και επιχειρηματική δραστηριότητα σχετιζόμενη με τον τομέα των ΦΑΦ.

Για να παρακολουθήσετε διαδικτυακά την ημερίδα του Ιν.Φ.Α.Φ μπορείτε να μπείτε από τον παρακάτω σύνδεσμο:


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ιν.Φ.Α.Φ. στο:
Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιν.Φ.Α.Φ.

πηγή: ΓΠΑ (aua.gr)Γ. Οικονόμου, Καθηγήτρια Γ.Π.Α., Διευθύντρια Ιν.Φ.Α.Φ.

Π. Ταραντίλης, Καθηγητής Γ.Π.Α.

Κ. Τσιμπούκας, Καθηγητής Γ.Π.Α.


Συνημμένα: 

Σχόλια