Εως τις 11 Μαΐου οι αιτήσεις των αμπελοκαλλιεργητών για τον πράσινο τρύγο - Μέχρι 253 ευρώ το στρέμμα η ενίσχυση

Μέχρι 253 ευρώ το στρέμμα δίνει ο πράσινος τρύγος- Έως τις 11 Μαΐου οι αιτήσεις των αμπελοκαλλιεργητών O υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρ...


Μέχρι 253 ευρώ το στρέμμα δίνει ο πράσινος τρύγος- Έως τις 11 Μαΐου οι αιτήσεις των αμπελοκαλλιεργητών

O υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργος Γεωργαντάς, στο πλαίσιο αποκατάστασης της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά, θέτει σε ισχύ το πρόγραμμα του μέτρου πρώιμης συγκομιδής (πράσινος τρύγος) για το έτος 2022. 

Το συγκεκριμένο μέτρο αποσκοπεί στη στήριξη των αμπελοκαλλιεργητών, προκειμένου οι εκμεταλλεύσεις τους να καταστούν οικονομικά βιώσιμες.

Το συνολικό ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων του προγράμματος της πρώιμης συγκομιδής για το έτος 2022 καθορίζεται σύμφωνα με το «Εθνικό Πρόγραμμα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023» σε 500.000 ευρώ. Ως «πρώιμη συγκομιδή» νοείται η ολική καταστροφή ή απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει με επακόλουθο εκμηδενισμό της απόδοσης της σχετικής έκτασης.

Δικαιούχοι της στήριξης του προγράμματος είναι οι αμπελουργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, που εκμεταλλεύονται έκταση αμπελοκαλλιέργειας με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πρόσωπα είναι κάτοχοι αμπελοτεμαχίων, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο και στα οποία καλλιεργούνται οι προβλεπόμενες ποικιλίες. 

Η ένταξη στο πρόγραμμα γίνεται με αίτηση των ενδιαφερομένων στις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί έως τις 11 Μαΐου 2022.

Σχόλια