Οκτώ στους Δέκα υποψήφιους εντάσσονται στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2021

Οι πρώτες εγκρίσεις Νέων Αγροτών 2021 μέσα στο Μάιο, οκτώ στους δέκα αγκαλιά με θέση στο πρόγραμμα Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τη νέα κατανοµή...


Οι πρώτες εγκρίσεις Νέων Αγροτών 2021 μέσα στο Μάιο, οκτώ στους δέκα αγκαλιά με θέση στο πρόγραμμα

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τη νέα κατανοµή των 100 εκατ. ευρώ πλέον η κατάσταση ανά περιφέρεια σύµφωνα µε τον πίνακα που δηµοσίευσε το ΥΠΑΑΤ διαµορφώνεται ως εξής:Σε Αττική, Ιόνια Νησιά, Νότιο Αιγαίο, Ήπειρο, ∆υτική Μακεδονία εντάσσονται όλοι όσοι τηρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραµµα.


Σε Κεντρική Μακεδονία εντάσσονται 2.410 δικαιούχοι (3.020 αιτήσεις), στην Κρήτη 1.864 δικαιούχοι (2.599 αιτήσεις), στη ∆υτική Ελλάδα 1.726 δικαιούχοι (2.244 αιτήσεις), στην Θεσσαλία 1.628 δικαιούχοι (1.968 αιτήσεις), στην Πελοπόννησο 1.507 δικαιούχοι (1.873 αιτήσεις) και στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 1.461 δικαιούχοι (1.257 αιτήσεις).


Στη Στερεά Ελλάδα εντάσσονται σχεδόν όλοι (1.043 δικαιούχοι σε σύνολο 1.067 αιτήσεων). Το ίδιο ισχύει και στο Βόρειο Αιγαίο µε 704 δικαιούχους και 859 αιτήσεις.

Λαµβάνοντας υπόψη και τις απορρίψεις που θα έρθουν σε ένα ποσοστό των υποψηφίων (λόγω κηπευτικών χαµηλής κάλυψης κ.α.), η αναλογία αιτήσεων και εντάξεων θα πλησιάσει το 100%. 

Σηµειώνεται πως ύστερα από τους προσωρινούς πίνακες δικαιούχων Νέων Αγροτών που θα εκδοθούν έως τα τέλη Μαΐου θα ακολουθήσουν οι ενστάσεις των απορριπτόµενων και των επιλαχόντων. 

Ύστερα θα βγουν και οι τελικοί πίνακες. Υπενθυµίζεται πως το 2023 οι Νέοι Αγρότες θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν τζίρο ίσο τουλάχιστον µε το 50% της τυπικής απόδοσης ένταξης που δήλωσαν στο φάκελο του προγράµµατος.

Η πρώτη δόση, η οποία καταβάλλεται με την ένταξη του δικαιούχου στο μέτρο, αφορά το 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης ενώ η δεύτερη δόση καταβάλλεται κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου. Υπενθυμίζεται ότι το ποσό της ενίσχυσης δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες και, ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας και την παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης κυμαίνεται από 35.000 έως 40.000 ευρώ. 

Συνεπώς οι δικαιούχοι έχουν λαμβάνειν από 24.500 έως 28.000 ευρώ το προσεχές διάστημα, αφού έχει υπάρξει σαφής δέσμευση της πολιτείας για εντάξεις πριν εκπνεύσει η άνοιξη του 2022, ώστε να προετοιμαστούν οι Νέοι Αγρότες για την επερχόμενη προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης. Τα ποσά της δεύτερης δόσης διαμορφώνονται σε 10.500 ευρώ έως 12.000 ευρώ.


Έρχεται νέο Εξοικονοµώ αποκλειστικά για επιχειρήσεις

To ερχόµενο διάστηµα αναµένεται να «τρέξει» τo νέο «Εξοικονοµώ» µε πόρους 450 εκατ. ευρώ του Ταµείου Ανάκαµψης το οποίο θα αφορά αποκλειστικά την ενεργειακή αναβάθµιση συνολικά 9.700 µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα Στην πρώτη φάση του προγράµµατος, προβλέπεται να διατεθούν έως 250 εκατ. ευρώ. 

Το πρόγραµµα θα ενισχύει τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας της λειτουργίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, µε στόχο εξοικονόµηση κατ’ ελάχιστον 30% του ενεργειακού κόστους. 

Έµφαση θα δοθεί και στην κατασκευή φωτοβολταϊκών από τις επιχειρήσεις προκειµένου να αυτοκαταναλώνουν ενέργεια και να έχουν χαµηλότερα τιµολόγια. Επίσης προβλέπονται ενεργειακές αναβαθµίσεις στο κτιριακό κέλυφος (θερµοµόνωση τοιχοποιίας – δαπέδου, στέγης κ.λπ., ενεργειακά κουφώµατα/υαλοπίνακες, συστήµατα σκίασης κ.ά.).

 ΠΗΓΗ:gargalianoionline.gr

Σχόλια