Μελισσοκομία: Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο “Εμπλουτισμός της Μελισσοκομικής Χλωρίδας” για το έτος 2022

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση 99/116066/4-5-2022 στο Φ.Ε.Κ. «Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου, των λεπτομερειών εφαρμογής και του δ...


Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση 99/116066/4-5-2022 στο Φ.Ε.Κ. «Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου, των λεπτομερειών εφαρμογής και του δικαιούχου της Δράσης 3.3 “Εμπλουτισμός της Μελισσοκομικής Χλωρίδας” στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2022».

Επισυναπτεται το ΦΕΚ Της Υπουργική Απόφαση 99/116066/4-5-2022:


πηγή:  (pepteg.gr)

Σχόλια