Ξεκινούν οι αιτήσεις για τον 29ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) - Η προκήρυξη

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τον 29ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ (προκήρυξη). Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη προκηρύχθηκε...


Ξεκινούν οι αιτήσεις για τον 29ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ (προκήρυξη). Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη προκηρύχθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ο 29ος Εισαγωγικός Διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

Σε λιγότερο από δυο μήνες από την ολοκλήρωση του 28ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού επιταχύνθηκαν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για τη διεξαγωγή του επόμενου Διαγωνισμού κι αυτό αποτελεί απόδειξη της αποτελεσματικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επισημαίνεται ότι ο Εισαγωγικός Διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης συνιστά την κορυφαία διαδικασία ανάδειξης στελεχών υψηλού επιπέδου τα οποία καλούνται να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να υπηρετήσουν στο ακέραιο το δημόσιο συμφέρον και να συνεισφέρουν στη ριζική αναμόρφωση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης που επιχειρείται από τον κ. Βορίδη, μέσα από μία ιδιαιτέρως απαιτητική διαδικασία.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται στους 135. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα διεκδικήσουν 135 θέσεις της γενικής κυβέρνησης και υπογραμμίζεται ότι, για πρώτη φορά στην ιστορία του διαγωνισμού, υπάρχουν επιπλέον 20 θέσεις του κλάδου Π.Ε. επιτελικών στελεχών. Οι νέες αυτές θέσεις ενεργοποιήθηκαν σε εφαρμογή των προβλέψεων του νόμου για το επιτελικό κράτος κατόπιν απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών κ. Βορίδη. Η αναβάθμιση του ελληνικού δημοσίου προχωράει με γοργούς ρυθμούς και η ενίσχυσή του με άξια, κατάλληλα εκπαιδευμένα από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, στελέχη αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.


Οι αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την Τρίτη 17 Μαΐου 2022 έως και την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022.

Ως ημερομηνία έναρξης του πρώτου σταδίου του διαγωνισμού ορίζεται το Σάββατο 16 Ιουλίου 2022.


Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στον Διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης:

Σχόλια