Τέλος του μήνα η ανακοίνωση του Σχεδίου Νόμου για τα Πανεπιστήμια, τα 4ετή Τμήματα Εφαρμοσμένων Επιστημών & τον ΔΟΑΤΑΠ

Τέλος του μήνα η ανακοίνωση του Σχεδίου Νόμου για τα ΑΕΙ μαζί και το νέο "μοντέλο" διοίκησης Μερικές ημέρες πριν την ανακοίνωση το...


Τέλος του μήνα η ανακοίνωση του Σχεδίου Νόμου για τα ΑΕΙ μαζί και το νέο "μοντέλο" διοίκησης
Μερικές ημέρες πριν την ανακοίνωση του Σχεδίου Νόμου και συγκεκριμένα την Τρίτη 24 Μαΐου η Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης διοργανώνει σ συζήτηση-ημερίδα, με θέμα «Πανεπιστήμιο και Διαφάνεια -Μνημόνια Συνεργασίας Α.Ε.Ι. & Ε.Α.Δ.

Στο τέλος του μήνα θα ανακοινωθεί από την υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως, σε Συνέντευξη Τύπου, το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ και τον ΔΟΑΤΑΠ.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση δύο εβδομάδων , με στόχο μέχρι τέλος του Ιούνη ή αρχές του Ιούλη, να έχει ψηφιστεί στη Βουλή.

Μερικές ημέρες πριν την ανακοίνωση του Σχεδίου Νόμου και συγκεκριμένα την Τρίτη 24 Μαΐου η Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας διοργανώνει στο υπουργείο συζήτηση-ημερίδα, με θέμα «Πανεπιστήμιο και Διαφάνεια -Μνημόνια Συνεργασίας Α.Ε.Ι. & Ε.Α.Δ.: Από τον Σχεδιασμό στην Υλοποίηση», με τη συμμετοχή εκπροσώπων των διοικήσεων του συνόλου των Πανεπιστημίων της χώρας και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το Πρόγραμμα της ημερίδας-συζήτησης.

Οι Πρυτάνεις, όπως ήδη έχουν ανακοινώσει, θα συγκαλέσουν έκτακτη Σύνοδο, προκειμένου να διατυπώσουν τις θέσεις τους επί των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου.

Υπενθυμίζεται ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας προέτρεψε Πρυτάνεις,σε κατ΄ιδίαν συζήτηση, στην τελευταία Σύνοδο να προετοιμαστούν για έκτακτη Σύνοδο στις αρχές Ιουνίου, προκειμένου να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις επί των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου.

Νέο "μοντέλο" διοίκησης των ΑΕΙ

Το Σχέδιο Νόμου θα περιλαμβάνει διατάξεις για το νέο "μοντέλο" διοίκησης των ΑΕΙ , "κορμός" του οποίου θα είναι τα Συμβούλια Διοίκησης και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Τα Συμβούλια Διοίκησης θα είναι αυτά που θα έχουν το πάνω χέρι στα οικονομικά και διοικητικά των ΑΕΙ, σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Δηλαδή "μετακινούνται" αρμοδιότητες "κλειδιά" διοίκησης των ΑΕΙ από τα Πρυτανικά Συμβούλια και τις Συγκλήτους στα Συμβούλια Διοίκησης.

Η εκλογή Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων με τη διαδικασία που μέχρι τώρα γνωρίζαμε θα ανήκει στο παρελθόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες το Σχέδιο Νόμου προβλέπει τα εξής: 
 • Θεσμοθέτηση Συμβουλών Διοίκησης και όχι Συμβουλίων Ιδρύματος, με υπερεξουσίες στο Πανεπιστήμιο.
 • Θεσμοθέτηση ενός Διευθύνοντα Συμβούλου σε κάθε Πανεπιστήμιο
 • Κατάργηση της ανάδειξης των Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων από τα μέλη ΔΕΠ

Οι Πρυτανικές εκλογές

Υπενθυμίζεται ότι ψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, στη Βουλή , η διάταξη η οποία ορίζει ότι η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών σε δέκα Πανεπιστήμια και των Κοσμητόρων Σχολών , η θητεία των οποίων λήγει την 31η.8.2022, δεν δύναται να εκδοθεί πριν την 30ή.6.2022, καθώς και ότι αν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της ανάδειξης των μονομελών αυτών Οργάνων έως την Ιη.9.2022 παρατείνεται η θητεία των ήδη υπηρετούντων.

Επίσης το Σχέδιο Νόμου θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες διατάξεις:

1. Εκλεκτορικά Θεσμοθέτηση "φίλτρων" αξιοκρατίας , αντικειμενικότητας και διαφάνειας
 • Κατάρτιση Μητρώου Γνωστικών αντικειμένων ανά τμήμα σε ουδέτερο χρόνο με ισχύ τετραετή
 • Το κάθε τμήμα υπό την έγκριση της Κοσμητείας θα κάνει ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος,
 • Προβλέπεται η ηλεκτρονική κλήρωση ΖΕΥΣ υποχρεωτικά και η αυξημένη εκπροσώπηση εξωτερικών μελών στα εκλεκτορικά .
 • Θα δοθεί η δυνατότητα αποπομπής στα υπό θεσμοθέτησης Συμβούλια Διοίκησης των περιπτώσεων φωτογραφικών προκηρύξεων.

2 Προγράμματα Εφαρμοσμένων Επιστημών

Δυνατότητα οργάνωσης Προγραμμάτων Εφαρμοσμένων Επιστημών από τα Πανεπιστήμια
(Τετραετή τα τμήματα Εφαρμοσμένων Επιστημών- Δυνατότητα στους πτυχιούχους να κάνουν μόνο Μεταπτυχιακά και όχι Διδακτορικά . Στις Σχολές αυτές οι υποψήφιοι θα εισάγονται μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων, αλλά με διαφορετικά κριτήρια από αυτά που εισάγονται σήμερα οι υποψήφιοι στα Πανεπιστήμια) 

 (Δείτε εδώ παλαιότερο ρεπορτάζ του esos).

3. ΔΟΑΤΑΠ 

Καταργείται η ατομική αίτηση μόνο για ακαδημαϊκή αναγνώριση πτυχίων για φοιτητές εξωτερικού που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα , .

Συστήνονται δύο Εθνικά Μητρώα:
 • Πρώτον: Μητρώο αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων εξωτερικού
 • Δεύτερον: Μητρώο αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών.
Στην περίπτωση που ο κάτοχος πτυχίου εξωτερικού ανήκει σε μια από τις παραπάνω δύο κατηγορίες δεν χρειάζεται να καταθέσει ατομική αίτηση στον ΔΟΑΤΑΠ για να συνεχίσει τις μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές του στην Ελλάδα΄.

Εάν κάτοχος πτυχίου εξωτερικού , το Πανεπιστήμιο από το οποίο αποφοίτησε δεν υπάρχει σε κανένα από τα δύο Μητρώα, η εξέταση της αναγνώρισης θα γίνεται με την κατάθεση ατομικής αίτησης στον ΔΟΑΤΑΠ.

4. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Μόνο στα Μεταπτυχιακά

Εξ αποστάσεως στα Προπτυχιακά κατ' εξαίρεση εξ αποστάσεως στα προπτυχιακά μόνο στις στις περιπτώσεις: ακραίων καιρικών φαινομένων
διαλέξεων από το εξωτερικό

5. Επιλογή μαθημάτων από άλλες σχολές

Θα δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέγουν μαθήματα από άλλες σχολές και τμήματα. Εφόσον τα τμήματα αυτά εδρεύουν σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα , θα μπορούν κι εκεί να γίνονται εξ αποστάσεως τα μαθήματα.

6. Για την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών προβλέπεται: κατανομή πιστωτικών μονάδων , ανάλογα με την χρονική διάρκεια
 • ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών έναντι εργατικού ατυχήματος
 • δυνατότητα καθορισμού ελάχιστου ύψους αποζημίωσης των φοιτητών που κάνουν πρακτική άσκηση
 • θεσμοθέτηση γραφείου πρακτικής άσκησης το οποίο θα συνεργάζεται με το γραφείο διασύνδεσης για την καλύτερη απορρόφηση των φοιτητών στην αγορά εργασίας
 • κανονισμός πρακτικής άσκησης

7. Ίδρυση περισσοτέρων προγραμμάτων σπουδών Δυνατότητα ίδρυσης περισσοτέρων προγραμμάτων σπουδών από ένα τμήμα , εφόσον υπάρχει επαρκές προσωπικό και η κατάλληλη υποδομή.

8. Απονομή δεύτερου πτυχίου Δυνατότητα συνεργασίας τμημάτων του ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου για την ίδρυση προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών διεπιστημονικού χαρακτήρα διπλής ειδίκευσης που θα οδηγούν στην απονομή δύο πτυχίων.

9. Κινητκότητα φοιτητών Δυνατότητα για τους φοιτητές να παίρνουν μαθήματα από άλλα τμήματα της ίδιας ή άλλης Σχολής του Πανεπιστημίου , με ανώτατο όριο έως 10% .
Αυτό θα γίνεται μέσω της εισαγωγής ενός ιδρυματικού καταλόγου μαθημάτων , απ τον οποίο θα μπορούν να επιλέγουν οι φοιτητές τα μαθήματα για να παρακολουθήσουν.

10. Εξάμηνο σε ομοειδές ή μη ομοειδές τμήμα Οι φοιτητές θα μπορούν να φοιτούν για ένα εξάμηνο σε ομοειδές ή μη ομοειδές τμήμα .
 • Εάν το τμήμα είναι ομοειδές θα χορηγείται στον φοιτητή ακαδημαϊκή αναγνώριση .
 • Εάν δεν είναι ομοειδές θα αναφέρεται στο πτυχίο και θα προσμετράται μόνο στην περίπτωση κατατακτηρίων εξετάσεων .

11. Παράταση εξαμήνου Η ανάγκη παράτασης του εξαμήνου θα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των οργάνων του Πανεπιστημίου και όχι του υπουργείου Παιδείας.

12. Αίρονται οι περιορισμοί στα Μεταπτυχιακά Τα ΑΕΙ θα καθορίζουν ελεύθερα τον αριθμό διδασκόντων
 • Καταργούνται οι προϋποθέσεις για τη λήψη αμοιβών συμμετοχής των διδασκόντων στα Μεταπτυχιακά.
 • Θα αξιοποιούνται εμπειρογνώμονες από την αγορά εργασίας χωρίς περιορισμούς .
 • θα δοθεί η δυνατότητα συνεργασιών με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς
 • θα δοθεί η δυνατότητα ίδρυσης επαγγελματικών μεταπτυχιακών , σε συνεργασία κ με ιδιωτικούς φορείς .
 • θα δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σ στις επιτροπές προγραμμάτων σπουδών των ομότιμων και αφυπηρητεσάντων καθηγητών .
 • Καταργούνται οι δύο θητείες των ων Διευθυντών των Μεταπτυχιακών .

13. Τέλη φοίτησης

Για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης θα υπάρχουν ακαδημαϊκά κριτήρια (βαθμός πτυχίου).
Εφόσον πληρούνται τα ακαδημαϊκά κριτήρια , θα μπορούν να υπάρξουν κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια .

Επαναφέρεται ο θεσμός χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών , της απαλλαγής, δηλαδή, των φοιτητών από δίδακτρα με την υποχρέωση της προφοράς έργου προς το Μεταπτυχιακό.

14. Βιομηχανικά Μεταπτυχιακά Τη θεσμοθέτηση Βιομηχανικών Μεταπτυχιακών και μάλιστα άμεσα, διότι συνδέονται με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα πρέπει να ετοιμαστούν τα σχετικά Τεχνικά Δελτία.

15. Διδακτορικά Θα υπάρξει διακριτό σαφές πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία των διδακτορικών σπουδών

16. Επιμορφωτικά Προγράμματα Θα δοθεί η δυνατότητα στα ΚΕΔΕΒΙΜ των Πανεπιστημίων να παρέχουν επιμορφωτικά προγράμματα σε προσωπικό ιδιωτικών επιχειρήσεων.


πηγή:esos.gr

Σχόλια