Στις 56.000 οι οριστικοποιημένες δηλώσεις ΟΣΔΕ 2022...

Πρόοδος στην υποβολή δηλώσεων των ΕΑΕ 2022 (δηλώσεις ΟΣΔΕ) στο κυβερνητικό νέφος. Στις 56.000 οριστικοποιημένες και 313.000 πρόχειρες ανέρχε...


Πρόοδος στην υποβολή δηλώσεων των ΕΑΕ 2022 (δηλώσεις ΟΣΔΕ) στο κυβερνητικό νέφος. Στις 56.000 οριστικοποιημένες και 313.000 πρόχειρες ανέρχεται το πλήθος των αιτήσεων ΕΑΕ 2022 (δηλώσεις ΟΣΔΕ) που έχουν κατατεθεί μέσω του δικτύου των πιστοποιημένων ΚΥΔ στο κυβερνητικό νέφος (G -Cloud), ενώ ο ρυθμός υποβολής και οριστικοποίησης αυξάνεται καθημερινά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, «ο οργανισμός θα συνεχίσει να βελτιώνει τόσο τις λειτουργικές υπηρεσίες της εφαρμογής ΕΑΕ 2022 όσο και τις υπηρεσίες ενημέρωσης και επίλυσης προβλημάτων προς τα ΚΥΔ, προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή της συλλογής των αιτήσεων των γεωργών μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 30-06-2022 (για τις αιτήσεις χωρίς ποινή)».

Να σημειωθεί ότι η μεταφορά της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο κυβερνητικό νέφος, πέραν από την μείωση του κόστους, συνοδεύεται με μια σειρά από ενέργειες θεσμικής ενδυνάμωσης της θέσης και του ρόλου του ΟΠΕΚΕΠΕ ενόψει της εφαρμογής της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για την επόμενη περίοδο.


πηγή:in.gr

Σχόλια