Εκτός των νέων φορολογικών ρυθμίσεων μένουν οι μαστιχοπαραγωγοί

Οι ιδιαιτερότητες της μαστιχοκαλλιέργειας, αλλά και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί στα μικρά νησιά του Αιγαίου. Την ένταξη και...


Οι ιδιαιτερότητες της μαστιχοκαλλιέργειας, αλλά και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί στα μικρά νησιά του Αιγαίου. Την ένταξη και των παραγωγών μαστίχας στις ευεργετικές διατάξεις της μείωσης κατά 50% του φόρου εισοδήματος για τους συνεταιρισμένους αγρότες και για όσους συμμετέχουν σε πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας, ζητά η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου.

Ειδικότερα, από την ευεργετική αυτή διάταξη για τους συνεταιρισμένους αγρότες, εξαιρούνται οι μαστιχοπαραγωγοί-μέλη της Ένωσης, οι οποίοι δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, σύμφωνα με την ερμηνεία του νόμου, και οι οποίοι αριθμητικά είναι η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του Συνεταιρισμού.

Όπως επισημαίνει η Ένωση, οι ιδιαιτερότητες της μαστιχοκαλλιέργειας, αλλά και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί στο σύνολο τους στα μικρά νησιά του Αιγαίου, τους αναγκάζει να εξασκούν και συμπληρωματικό επάγγελμα για να μπορούν να επιβιώσουν και να συντηρήσουν τις οικογένειες τους. «Δεν είναι δίκαιο λοιπόν να εξαιρεθούν από ένα τόσο ευεργετικό μέτρο», τονίζει χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί, ότι η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, 84 χρόνια τώρα, διαχειριζόμενη το σύνολο της παραγωγής μαστίχας, διασφαλίζει την τήρηση της ορθής και προσήκουσας διαδικασία στη διαδικασία διακίνησης και διάθεσης του προϊόντος και ακολούθως στη φορολογική επιβάρυνση των μελών της. 

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, «χάρη στις προσπάθειες του Συνεταιρισμού και των κινήτρων που παρέχουμε στους παραγωγούς μας μέσω του τιμοκαταλόγου αγοράς της μαστίχας, παρά τις δύσκολες συνθήκες, έχουμε καταφέρει την κατακόρυφη αύξηση της παραγόμενης ποσότητας μαστίχας από τους 140 τόνους το 2015 στους 215 τόνους το 2022, ήτοι αύξηση ποσοστού 54%», σημειώνει.

Τα μέλη της Ένωσης-Μαστιχοπαραγωγοί και οι λοιποί αγρότες των μικρών νησιών του Αιγαίου, όπως υπογραμμίζεται, έχουν ανάγκη επιπλέον κινήτρων, έτσι ώστε να συνεχίσουν τις καλλιέργειες τους παρά τις αντίξοες συνθήκες λόγω των μικρών κλήρων και του κόστους προμηθειών που επιβαρύνεται υπέρμετρα με τα μεταφορικά.

Οι μαστιχοπαραγωγοί της ακριτικής Χίου θεωρούν δίκαιο και αναγκαίο να συμπεριληφθούν στο σύνολό τους στην ευεργετική διάταξη φορολόγησης των αγροτικών εισοδημάτων μας στο 50%, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ισονομία: 

«Στο Αιγαίο δίνουμε μια σκληρή μάχη ανάπτυξης! Η ένταξη του συνόλου των μαστιχοπαραγωγών θα συμβάλλει αδιαμφισβήτητα στην αύξηση της παραγόμενης ποσότητας της μαστίχας γεγονός που θα δώσει τη δυνατότητα περαιτέρω διάθεσης του προϊόντος στις διεθνείς αγορές με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την Εθνική και Τοπική Οικονομία, καθώς και την αναστροφή της δημογραφικής απορροής, στα νησιά μας», τονίζει η Ένωση.


πηγή:in.gr

Σχόλια