Νέος Νόμος για τα ''ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ'' - Ούτε μία αναφορά για την αντιστοίχιση των Πτυχίων ΤΕΙ με τα ''ΝΕΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ''...

Νέος Νόμος ΑΕΙ για τα ελληνικά Πανεπιστήμια που αναβαθμίζονται ποιοτικά ....  Καμία αναφορά από την Νίκη Κεραμέως και την κυβέρνηση για την ...


Νέος Νόμος ΑΕΙ για τα ελληνικά Πανεπιστήμια που αναβαθμίζονται ποιοτικά .... 
Καμία αναφορά από την Νίκη Κεραμέως και την κυβέρνηση για την αντιστοίχιση των πτυχίων των αποφοίτων των καταργημένων ΤΕΙ με αυτά της ''Εποχής Γαβρόγλου''...

Σύμφωνα με το capital.gr

Το νομοσχέδιο "Νέοι Ορίζοντες για τα ΑΕΙ" φιλοδοξεί να προχωρήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας των ελληνικών Πανεπιστημίων, με συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις που αλλάζουν όλα όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα και καθιστούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά Ιδρύματα εφάμιλλα με τα κορυφαία του εξωτερικού.

Το 8ο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας από το 2019 μέχρι σήμερα, είναι αυτό που επιχειρεί και τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις στα ΑΕΙ της χώρας. Οι κύριοι άξονες του νέου νομοσχεδίου είναι: αναβάθμιση ποιότητας, ενίσχυση λειτουργικότητας, προώθηση σύνδεσης μ ετην κοινωνία και εκσυγχρονισμός ΔΟΑΤΑΠ.

Η αναβάθμιση της ποιότητας των ελληνικών Πανεπιστημίων είναι ένα από τα μεγαλύτερα "στοιχήματα" που θέλει να κερδίσει το υπουργείο Παιδείας, έχοντας εκπονήσει ένα πλήρες και αναλυτικό σχέδιο πάνω σε συγκεκριμένες πολιτικές και δράσει που φιλοδοξούν να βελτιστοποιήσουν τη διδασκαλία, την εκπαίδευση αλλά και τη μεταπτυχιακή δραστηριότητα διδασκόντων και φοιτητών.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης ποιότητας, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει:

• Διπλά/κοινά πτυχία

• Επιλογή μαθημάτων από άλλα Τμήματα/Σχολές

• Ελληνικό Erasmus

• Επαγγελματικά μεταπτυχιακά

• Minor κατεύθυνση πτυχίων

• Βιομηχανικά διδακτορικά

• Ενίσχυση πρακτικής άσκησης

• Επισκέπτες καθηγητές

• Αυτονομία στην οργάνωση προγραμμάτων σπουδών

• Προγράμματα εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας

• Νέες, πιο αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής μελών ΔΕΠ

• Κίνητρα για έρευνα-μείωση γραφειοκρατίας (πχ ΕΛΚΕ)
Οι δρομολογημένες πολιτικές αναβάθμισης

Στις δρομολογημένες πολιτικές αναβάθμισης ποιότητας περιλαμβάνονται οι εξορθολογισμός της διαδικασίας φοίτησης, με ανώτατο όριο φοίτησης (Ν+2/Ν+3) και Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, η κατανομή πόρων στα ΑΕΙ στη βάση αντικειμενικών (80%) και ποιοτικών κριτηρίων (20%), η υποστήριξη των Μονάδων Διασφάλισης Ποιότητας των Πανεπιστημίων μέσω δράσης ΕΣΠΑ ύψους 6 εκατ. ευρώ και των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας μέσω της ΓΓΕΚ, τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης για τα ΑΕΙ ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ, η υποστήριξη της διεθνοποίησης των ΑΕΙ, με δυνατότητα δράσης ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου και προγράμματα συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και ξένων ΑΕΙ με ενίσχυση μέσω δράστης ΕΣΠΑ ύψους 20 εκατ. ευρώ, η αναβάθμιση ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με αποκατάσταση πανεπιστημιακού ασύλου στην πραγματική του έννοια και ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ενίσχυση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, όπως η εκπόνηση σχεδίων ασφαλείας με τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και η Αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη στη βάση αξιολόγησης της ΕΘΑΕΕ, με δρομολογημένη την αναστολή 37 τμημάτων που ιδρύθηκαν προεκλογικά από τον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια, της 4ης Νομικής, των 6 εκκλησιαστικών τμημάτων και περαιτέρω ενέργειες αναδιάρθρωσης εν εξελίξει.

Στις πολιτικές του νομοσχεδίου για την αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΕΙ υπάρχουν τρεις άξονες. Ο πρώτος αφορά τα προγράμματα σπουδών, ο δεύτερος την ερευνητική δραστηριότητα και καινοτομία στο Πλαίσιο ΕΛΚΕ και τέλος ο τρίτος αφορά την εκλογή και εξέλιξη των μελών ΔΕΠ.
Σύγχρονα προγράμματα σπουδών, κίνητρα και ευελιξία για τους ερευνητές

Τα προγράμματα σπουδών θα αποκτούν πλέον πιστοποίηση ποιότητας, ενώ η διαδικασία της διδασκαλίας περνά πλήρως σε ψηφιακή και σύγχρονη εποχή. Παράλληλα, επεκτείνεται ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, ενώ θεσμοθετείται η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών και δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που προάγουν τη διάδραση διδασκόντων και φοιτητών.

Παράλληλα, το νέο νομοσχέδιο στοχεύει στο να δώσει μεγαλύτερη αυτονομία και ευελιξία στην οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών, τα οποία φιλοδοξεί να καταστήσει σύγχρονα και ανταγωνιστικά με έντονη κινητικότητα και διεπιστημονικότητα. Παράλληλα, παρέχεται μεγαλύτερη αυτονομία και ευελιξία στην οργάνωση των μεταπτυχιακών σπουδών, δίνεται η δυνατότητα για μεγαλύτερη εξωστρέφεια και διεθνοποίηση στις μεταπτυχιακές σπουδές, δημιουργούνται περισσότερες ευκαιρίες για μεγαλύτερη διάδραση με ιδρύματα και επιστήμονες του εξωτερικού, οι υποτροφίες γίνονται πιο δίκαιες και αξιοκρατικές ενώ τα διδακτορικά παρέχουν περισσότερες δυνατότητες στον φοιτητή.

Οι ερευνητές αποκτούν διευκολύνσεις και κίνητρα, ενώ στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης επιχειρείται συμβολή στο brain gain. Παράλληλα, το νέο νομοσχέδιο φιλοδοξεί να δώσει κίνητρα για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και την επιχειρηματικότητα, ενώ ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του ΕΛΚΕ αναμένεται να κάνει πιο εύκολη την καθημερινότητα των ερευνητών. Τέλος, αναφορικά με της εκλογές των μελών ΔΕΠ, οι διαδικασίες γίνονται πιο διαφανείς και αξιοκρατικές.

πηγή: με πληροφορίες από το (capital.gr)

Σχόλια