Κεγκέρογλου: Άμεση αντιμετώπιση της απόκλισης μεταξύ Περιφερειακών & Κεντρικών Πανεπιστημίων στην αντιστοιχία εκπαιδευτικών & εισακτέων

Άμεση αντιμετώπιση της απόκλισης μεταξύ Περιφερειακών και Κεντρικών Πανεπιστημίων στην αντιστοιχία εκπαιδευτικών και εισακτέων  Ο Βουλευτής ...


Άμεση αντιμετώπιση της απόκλισης μεταξύ Περιφερειακών και Κεντρικών Πανεπιστημίων στην αντιστοιχία εκπαιδευτικών και εισακτέων 

Ο Βουλευτής Βασίλης Κεγκέρογλου κατέθεσε ερώτηση προς το Υπουργείο Παιδείας για την άμεση αντιμετώπιση της απόκλισης μεταξύ Περιφερειακών και Κεντρικών Πανεπιστημίων στην αντιστοιχία εκπαιδευτικών και εισακτέων.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτηση έχει ως εξής:

Κυρία Υπουργέ ,

Με βάση την πρόσφατη απόφασή σας τμήματα με ακριβώς το ίδιο αντικείμενο θα δεχτούν, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, τον ίδιο αριθμό εισακτέων ενώ παρουσιάζουν μεταξύ τους σημαντικές αποκλίσεις ως προς τον αριθμό των διδασκόντων.

Σύμφωνα με μελέτες, σύγκριση και επεξεργασία των στοιχείων από ειδικούς αναλυτές, προκύπτει πλήρης ανισομέρεια.

Ενδεικτικά αναφέρω :

Η Ιατρική Αθήνας διαθέτει 505 διδάσκοντες και παίρνει 165 θέσεις. Η Ιατρική ΑΠΘ έχει 328 διδάσκοντες και παίρνει 155 θέσεις. Ωστόσο, η Ιατρική Πατρών έχει 119 διδάσκοντες και παίρνει 160 θέσεις εισακτέων, των Ιωαννίνων έχει 127 διδάσκοντες και θα πάρει 130 πρωτοετείς, της Θεσσαλίας 113 διδάσκοντες με 90 πρωτοετείς, της Κρήτης 117 διδάσκοντες με 110 πρωτοετείς και της Αλεξανδρούπολης έχει 112 καθηγητές και της ορίστηκαν 135 θέσεις.

Η ίδια εικόνα εμφανίζεται σε Πανεπιστημιακά Τμήματα της Περιφέρειας όλων σχεδόν των επιστημονικών πεδίων.

Επειδή οι σημαντικές αποκλίσεις ως προς τον αριθμό των διδασκόντων μεταξύ Περιφερειακών και Κεντρικών Πανεπιστημίων δημιουργούν εκπαιδευτικές ανισότητες και πλήττουν την ποιότητα των Περιφερειακών Πανεπιστημίων

Επειδή τα Περιφερειακά Πανεπιστήμια παράγουν το Ακαδημαϊκό, Διδακτικό και Ερευνητικό τους έργο με χειρότερες προϋποθέσεις σε σχέση με τα Κεντρικά Πανεπιστήμια.

Επειδή οι ανισοκατανομές αυτές επηρεάζουν το έργο των Περιφερειακών Τμημάτων και έχουν δυσμενή επίδραση, τόσο στους ποσοτικούς όσο και στους ποιοτικούς δείκτες, στις κατατάξεις των οίκων αξιολόγησης των ΑΕΙ διεθνώς.

Ερωτάσθε κα Υπουργέ:

  • Ποιοι οι λόγοι αυτών των αποκλίσεων και γιατί δεν αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων στα Κεντρικά Πανεπιστήμια ώστε να μειωθεί και ο αριθμός των μετεγγραφών;
  • Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου τα Περιφερειακά Πανεπιστήμια να ενισχυθούν με το αναγκαίο διδακτικό προσωπικό;
  • Προτίθεστε να τροποποιήσετε τη διαδικασία καθορισμού του αριθμού εισακτέων ώστε να γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια χωρίς όμως να επέλθει ακόμη μεγαλύτερη μείωση του αριθμού των εισακτέων;

Σχόλια