Τι επιδοτείται & ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού

Εγκρίθηκαν επιπλέον 100.000 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος στην Κοζάνη Την κατασκευή ηλεκτρικών δικτύων για τον εξηλεκτρισμό εγκατα...


Εγκρίθηκαν επιπλέον 100.000 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος στην Κοζάνη
Την κατασκευή ηλεκτρικών δικτύων για τον εξηλεκτρισμό εγκαταστάσεων αγροτικών εκμεταλλεύσεων φυτικής και ζωικής παραγωγής επιδοτεί το πρόγραμμα «Αγροτικός Εξηλεκτρισμός έτους 2022», που υλοποιείται για την ΠΕ Κοζάνης.
  • Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν οι επαγγελματίες αγρότες, νομικά πρόσωπα, αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, ΤΟΕΒ, ΟΤΑ, με νόμιμα υφιστάμενες εγκαταστάσεις:
  • Αρδευτικές (γεωτρήσεις φρέατα, παρόχθια αντλιοστάσια κτλ) με άδεια χρήσης νερού.
  • Κτηνοτροφικές, σε νόμιμη λειτουργία
  • Θερμοκηπιακές, εγκεκριμένου τύπου και εκτός ορίων οποιασδήποτε κατηγορίας οικισμού
Για το πρόγραμμα αυτό, το οποίο υλοποιείται με συγχρηματοδότηση παραγωγικών φορέων, ΔΕΔΔΗΕ και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Κοζάνης, εγκρίθηκε η διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης 100.000 ευρώ.
 

Σχόλια