Συνεχίζεται η κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας

Του Βασίλη Βιλιάρδου Συνυπολογίζοντας το κόστος διαβίωσης, η Ελλάδα είχε το δεύτερο χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ.  Επιπλέον, ήταν το ...


Του Βασίλη Βιλιάρδου

Συνυπολογίζοντας το κόστος διαβίωσης, η Ελλάδα είχε το δεύτερο χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ.  Επιπλέον, ήταν το μόνο κράτος-μέλος στο οποίο το συγκεκριμένο μέγεθος βρισκόταν χαμηλότερα του αντίστοιχου επιπέδου του 2007. 

Το εύρημα αυτό αποκαλύπτει τη δραματική συρρίκνωση του βιοτικού επιπέδου της πλειονότητας των Ελλήνων.

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Σχόλια